Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Số 131, Nguyễn Huệ, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Công ty TNHH Dược Phẩm Nhựt Tân Thành phố Sóc Trăng
7 Nguyễn Hùng Phước, Khóm 1, Phường 1, Tp.Sóc Trăng Nhà Thuốc Thanh Trúc Thành phố Sóc Trăng
7 Nguyễn Du, Phường 9, Thành Phố Sóc Trăng Nhà Thuốc Đức Thành phố Sóc Trăng
Quốc Lộ 1, Khóm 1, Phường 7, TP.Sóc Trăng Nhà Thuốc Thanh Danh Thành phố Sóc Trăng
31 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng (079SOT038) Nhà Thuốc Hoàng Tuấn Thành phố Sóc Trăng
6 Nguyễn Du, Phường 9, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Huệ Pharm Thành phố Sóc Trăng
Số 25, Phan Chu Trinh, TP.Sóc Trăng Nhà Thuốc Minh Trí Thành phố Sóc Trăng
Số 72, Phan Chu Trinh, Khóm 2, Phường 1, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng Nhà Thuốc Nhân Hòa Thành phố Sóc Trăng
6 Nguyễn Trung Trực, K1, Phường ( Xã) 2 Quận(huyện) TP Sóc Trăng, ( Thành Phố) Sóc Trăng Nhà Thuốc Minh Hiền Thành phố Sóc Trăng
386 Nguyễn Huệ, Phường ( Xã) 9 Quận(huyện) TP Sóc Trăng ( Thành Phố) Sóc Trăng Nhà Thuốc Nguyễn Huệ ST Thành phố Sóc Trăng
01B Nguyễn Trung Trực P3 TP Sóc Trăng Sóc Trăng Nhà thuốc Việt Thành phố Sóc Trăng
213 Hùng Vương K1, Phường 6 TP sóc Trăng, Sóc Trăng Nhà thuốc Hoàng Hiệp Thành phố Sóc Trăng
308 Quốc lộ 1, K1, phường 7, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng Nhà thuốc Ngọc Phụng Thành phố Sóc Trăng
170 Tôn Đức Thắng, khóm 2, phường 8 thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Hộ kinh doanh nhà thuốc Trưởng Phước Thành phố Sóc Trăng
Số 131, Nguyễn Huệ, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Công ty TNHH Dược Phẩm Nhựt Tân Thành phố Sóc Trăng
7 Nguyễn Hùng Phước, Khóm 1, Phường 1, Tp.Sóc Trăng Nhà Thuốc Thanh Trúc Thành phố Sóc Trăng
7 Nguyễn Du, Phường 9, Thành Phố Sóc Trăng Nhà Thuốc Đức Thành phố Sóc Trăng
Quốc Lộ 1, Khóm 1, Phường 7, TP.Sóc Trăng Nhà Thuốc Thanh Danh Thành phố Sóc Trăng
31 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng (079SOT038) Nhà Thuốc Hoàng Tuấn Thành phố Sóc Trăng
6 Nguyễn Du, Phường 9, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Huệ Pharm Thành phố Sóc Trăng
Số 25, Phan Chu Trinh, TP.Sóc Trăng Nhà Thuốc Minh Trí Thành phố Sóc Trăng
Số 72, Phan Chu Trinh, Khóm 2, Phường 1, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Nhà Thuốc Nhân Hòa Thành phố Sóc Trăng
6 Nguyễn Trung Trực, K1, Phường ( Xã) 2 Quận(huyện) TP Sóc Trăng, Tỉnh ( Thành Phố) Sóc Trăng Nhà Thuốc Minh Hiền Thành phố Sóc Trăng
386 Nguyễn Huệ, Phường ( Xã) 9 Quận(huyện) TP Sóc Trăng Tỉnh ( Thành Phố) Sóc Trăng Nhà Thuốc Nguyễn Huệ ST Thành phố Sóc Trăng
01B Nguyễn Trung Trực P3 TP Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng Nhà thuốc Việt Thành phố Sóc Trăng
213 Hùng Vương K1, Phường 6 TP sóc Trăng, Sóc Trăng Nhà thuốc Hoàng Hiệp Thành phố Sóc Trăng
308 Quốc lộ 1, K1, phường 7, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng Nhà thuốc Ngọc Phụng Thành phố Sóc Trăng
170 Tôn Đức Thắng, khóm 2, phường 8 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Hộ kinh doanh nhà thuốc Trưởng Phước Thành phố Sóc Trăng

Huyện Mỹ Xuyên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Khu 1, Tạ Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quầy thuốc Tất Thuận Huyện Mỹ Xuyên
ấp Tâm Phước, Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quầy Thuốc Nguyễn Huệ ST Huyện Mỹ Xuyên
07 Hoàng Diệu, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quầy Thuốc Thiên Tân Huyện Mỹ Xuyên
ấp Hòa Khánh, Xã Thạnh Quới, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quầy Thuốc Phong Phú Huyện Mỹ Xuyên
67 Hoàng Diệu, Ấp Châu Thành, Phường ( Xã) TT Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quâỳ Thuốc Hiệp Thành Huyện Mỹ Xuyên
39 ấp khu 1xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng (079MYX018) Quầy thuốc Quyền Tiên Huyện Mỹ Xuyên
Khu 1, Tạ Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quầy thuốc Tất Thuận Huyện Mỹ Xuyên
ấp Tâm Phước, Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quầy Thuốc Nguyễn Huệ ST Huyện Mỹ Xuyên
07 Hoàng Diệu, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Quầy Thuốc Thiên Tân Huyện Mỹ Xuyên
ấp Hòa Khánh, Xã Thạnh Quới, Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng Quầy Thuốc Phong Phú Huyện Mỹ Xuyên
67 Hoàng Diệu, Ấp Châu Thành, Phường ( Xã) TT Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng Quâỳ Thuốc Hiệp Thành Huyện Mỹ Xuyên
39 ấp khu 1xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (079MYX018) Quầy thuốc Quyền Tiên Huyện Mỹ Xuyên

Huyện Kế Sách

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
ấp Mỹ Huệ, Xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng Quầy Thuốc Hậu Nghĩa Huyện Kế Sách
ấp Mỹ Huệ, Xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng Quầy Thuốc Hậu Nghĩa Huyện Kế Sách

Huyện Long Phú

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
ấp 4, TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng Quầy Thuốc Ngọc Tâm 1 Huyện Long Phú
ấp Ngãi Hội 1, TT Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng Quầy Thuốc Phong Tuyết Huyện Long Phú
ấp Saintard , Xã Tân Thạnh , H Long Phú ,Sóc Trăng Quầy Thuốc Thanh Vân Huyện Long Phú
Ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, , huyện Long Phú, Sóc Trăng Quầy thuốc Phong Lan Huyện Long Phú
Ấp Ngãi Hòa, Phường ( Xã) TT Đại Ngãi Quận(huyện) Long Phú, ( Thành Phố) Sóc Trăng Quầy thuốc Ngọc Anh Huyện Long Phú
Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Long Phú, Sóc Trăng Quầy thuốc Kim Lòng Huyện Long Phú
Ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, Sóc Trăng Quầy thuốc Đăng KHoa Huyện Long Phú
ấp 4, TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng Quầy Thuốc Ngọc Tâm 1 Huyện Long Phú
ấp Ngãi Hội 1, TT Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng Quầy Thuốc Phong Tuyết Huyện Long Phú
ấp Saintard , Xã Tân Thạnh , H Long Phú ,Sóc Trăng Quầy Thuốc Thanh Vân Huyện Long Phú
Ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, , huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quầy thuốc Phong Lan Huyện Long Phú
Ấp Ngãi Hòa, Phường ( Xã) TT Đại Ngãi Quận(huyện) Long Phú, Tỉnh ( Thành Phố) Sóc Trăng Quầy thuốc Ngọc Anh Huyện Long Phú
Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quầy thuốc Kim Lòng Huyện Long Phú
Ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quầy thuốc Đăng KHoa Huyện Long Phú

Huyện Thạnh Trị

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Kim Oanh (0111200) Số 25 - ngõ 673 Đường Ngọc Hồi - tt văn điển - huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 0977733626
Quầy thuốc Đức Lâm (0111186) Số 14 Ngõ 806 Đường Kim Giang,xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Thành phố Hà nội 0987577975
Quầy thuốc Bích Nhường, Thanh Trì, Hà Nội (0111140) 936340349 Số 2B ngõ 2, Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Nhà thuốc Văn Điển, Thanh Trì, HN (0111067) Đội 2, Vĩnh Thịnh, Định áng, Thanh Trì, Hà Nội 0972065679
Quầy thuốc Thành Công -Ngọc Hồi (0111041) Đội 7, chợ Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP hà Nội 0988664829
Quầy thuốc Thảo Nguyên - Thanh Trì (0111060) Xóm Cộng Hoà - xã Hữu Hoà - Thanh Trì - Hà Nội
Quầy thuốc Thọ Am (0111158) Thôn Thọ Am, xã liên ninh, huyện thanh trì , TP Hà Nội 0973354712
Quầy thuốc Minh Đức (0111177) Đội 2 ,xã Tả Thanh Oai,huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội 0963179826
Quầy thuốc Hòa An (0111071) Kiot 10 CT5 Yên Xá, tân triều, thanh trì hà nội 0943315885
Quầy thuốc Nguyên Anh, Thanh Trì (0111093) Cụm 2, Xã Quỳnh Đô, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 0933766996
Quầy thuốc Nguyễn Thị Xuân (0111210) Đội 10, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0387732314
Quầy thuốc Mai Xuân (0111225) Nhà A1 Khu dân cư Viện Khoa Học Nông Nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0963050659
Quầy thuốc Minh Quang (0111216) TT8. 33 khu đấu giá ngũ hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0973998090
Quầy thuốc Tuấn Dung (0111178) Số 9 đường Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp ,huyện Thanh Trì,thành phố Hà Nội 0974588820
Quầy thuốc Đức Minh (0111233) Số 30 đường Tứ Hiệp, Thị Trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0988220963
Nhà thuốc Thiều Oanh (0111022) 509 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển , Thanh Trì, TP Hà Nội 0935116206
Quầy thuốc Đức Trung (0111105) Xóm 9 , xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 0974860501
Công ty cổ phần thiết bị y tế thái phú (0111230) Số 18 ,TT BCH Quân sự Huyện Thanh trì , TT Văn Điển, Huyện Thanh Trì ,TP Hà Nội, Việt Nam 0934271558
Số 255 Đường 1/5 ấp 1,TT.Phú Lộc,Thạnh Trị,Sóc Trăng Quầy thuốc Khánh Hưng Huyện Thạnh Trị
Xóm chùa Nhĩ, Thanh Liệt, Thanh Trì, TP Hà Nội Quầy thuốc Hiền Sinh Số 5 (0111235) Huyện Thanh Trì
Cụm 2, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Quầy Thuốc Đức Minh 6 (0111243) Huyện Thanh Trì
Số 42 Ngõ Xóm Đoàn Kết, Phố Nguyễn Bồ, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Công ty TNHH Giáp Hương (0111244) Huyện Thanh Trì
Xóm Nợ Khu Tái Định Cư, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Quầy thuốc Thúy Nga (0111245) Huyện Thanh Trì
CT2 DV - TM 24, tầng 1 tòa CT2 dự án khu nhà ở xã hội IEC , xã Tứ Hiệp , huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Nhà thuốc Nguyễn Gia (0111249) Huyện Thanh Trì
Số 255 Đường 1/5 ấp 1,TT.Phú Lộc,Thạnh Trị,Sóc Trăng Quầy thuốc Khánh Hưng Huyện Thạnh Trị

Huyện Trần Đề

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
631 Khu IV, Ấp Châu Thành, Phường ( Xã) Lịch Hội Thượng, Quận(huyện) Trần Đề, ( Thành Phố) Sóc Trăng Quầy thuốc Ngọc Giàu Huyện Trần Đề
572 Ấp châu thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Quầy thuốc Ngọc Châu Huyện Trần Đề
Ấp Cảng, Phường ( Xã) TT Trần Đề, Quận(huyện) Trần Đề, ( Thành Phố) Sóc Trăng Quầy Thuốc Quế Trân Huyện Trần Đề
Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Quầy thuốc Ái Ly Huyện Trần Đề
631 Khu IV, Ấp Châu Thành, Phường ( Xã) Lịch Hội Thượng, Quận(huyện) Trần Đề, Tỉnh ( Thành Phố) Sóc Trăng Quầy thuốc Ngọc Giàu Huyện Trần Đề
572 Ấp châu thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Quầy thuốc Ngọc Châu Huyện Trần Đề
Ấp Cảng, Phường ( Xã) TT Trần Đề, Quận(huyện) Trần Đề, Tỉnh ( Thành Phố) Sóc Trăng Quầy Thuốc Quế Trân Huyện Trần Đề
Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Quầy thuốc Ái Ly Huyện Trần Đề
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng