Hiệu thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT Hưng Vân Chợ Cầu Đống An Hoạch 977103525
NT Diệp Oanh Đông Xuân Đông Sơn Thanh Hóa 978145214
CHị Nhung TT Rừng thông 982006356
Quầy Thuốc Hồ Thị Mai TT Rừng thông 932330878
Quầy Thuốc Thu Trang TT Rừng thông 982172806
Quầy thuốc số 13 TT Rừng thông
Chi nhánh dược Đông Sơn TT Rừng thông 912244626
Quầy thuốc Thanh Hải -Đông Tân TT Rừng thông 977752657
Nhà thuốc Hương Sen Thiệu phú ,Thiệu Hóa Thanh Hóa 373695573
Quầy thuốc Luyện Hương Vạn Hà ,Thiệu Hóa,Thanh Hóa 373842121
Quầy thuốc số Lê Thi Hằng Vạn Hà ,Thiệu Hóa,Thanh Hóa 986279239
Quầy thuốc Trí Hiền Thi Trấn Thọ Xuân – Thanh Hóa 943756888
Quầy thuốc Thúy Viên Đoàn Kết ,lam sơn Thọ Xuân ,Thanh Hóa 975481421
NT Hồ Thị Hiền Thọ Vực , Thọ Xuân ,Thanh Hóa 373461038
Quầy thuốc Tú Thanh Bái Thượng,Thọ Xuân,Thanh Hóa 985102519
Quầy thuốc Đoàn Thị Thanh Thị Trấn Giắt,Triệu Sơn ,Thanh Hóa 978412541
Quầy thuốc Thanh Mão Hợp Lý ,Triệu Sơn ,Thanh Hóa 978412541
Cty Dược Phẩm An Thịnh Nguyễn Trãi, Thanh Hóa 978898894
Nhà thuốc hoàng An Trần Phú ,Ba đình TP Thanh Hóa 947070087
Nhà Thuốc Long Hiền Trần Phú ,Ba đình TP Thanh Hóa 912604704
Phòng Khám Đa Khoa An Việt Thiệu Hóa Thanh hóa 943417777
NT Hào Tươi Thị Tứ – Đồng Tiến – Triệu sơn – Thanh Hoá 966676035
NT Dung Hội 630 Bà Triệu – TT Nông Cống – Thanh Hóa 974547939
QT Trần Anh Ngã Ba Chè,Xã Thiệu Đô,Huyện Thiệu Hóa,Thanh Hóa 1659689130
NT Thảo Nguyên 554 Khu 5 tầng, đường Trần Phú,Phường Ba Đình,TX Bỉm Sơn,Thanh Hóa 978412451
Thanh Bình 138 Nguyễn Huệ,Phường Ngoc Trạo,TX Bỉm Sơn,Thanh Hóa 902241224
QT số 15 Cổng BV Đông Sơn, Đông Xuân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 902144878
NT Nga Tỉnh Chợ Cồn Cao,Thị trấn Hậu Lộc,Huyện Hậu Lộc,Thanh Hóa 918582861
Lẫm Mai 41 Phố Giát,Thị trấn Triệu Sơn,Huyện Triệu Sơn.Thanh Hóa 2373867048
NT Huy Hiền 49 Dân Lý – Triệu Sơn – Thanh Hoá 975412411
Quầy Thuốc Dung Tuân 554 Khu 5 tầng, đường Trần Phú,Phường Ba Đình,TX Bỉm Sơn,Thanh Hóa 1674360675
Quầy Thuốc HOA Phượng Quan Lào yên định Thanh Hóa 932455412
Quầy thuốc Thành Dung Phố kiểu ,yên định ,Thanh Hóa 33571817
Quầy Thuốc Trương Định Thạch thành, Thanh Hóa 943420420
Quầy Thuốc Số 32 hậu lộc hải Lộc,Hậu Lộc Thanh Hóa 1693130984
Quầy Thuốc Só 34 hải Lộc,Hậu Lộc Thanh Hóa 1234199676
Quầy Thuốc Số 82 Trường Trung Nông Cống Thanh Hóa 1627464727
Quầy thuốc TRâm Tới Hoằng Hóa ,Thanh Hóa 978222136
Nha Thuoc Hanh Hai 195-197 Nguyen Trai- P. Tan Son 985773112
Cong Ty CPDVTYT Thanh Hoa- Nha Thuoc So 2 151 Truong Thi- P. Truong Thi 912079567
QT Le Thi Lai- CN Duoc Pham Quang Xuong Thon Trung Phong- Xa Quang Phong 977038878
Nha Thuoc Minh Trang 2A Hai Thuong Lan Ong- P. Dong Ve 386970359
NHA THUOC XUAN THUY Kios 01B-Bac Cho Nam Thanh- P. Dong Ve 373728524
Nha Thuoc Tot- Tot 83 Quang Trung- P. Ngoc Trao
NHA THUOC LINH ANH 276 Hai Thuong Lan Ong
Nha Thuoc Hong Thanh- Cty TNHH TM Thanh Dat 100 Nguyen Trai- P. Ba Dinh
Nha Thuoc Dai An 224 Tong Duy Tan- P. Lam Son
Nha Thuoc Thoa Han 425 Le Thanh Tong- P. Dong Son
Nha Thuoc The Gioi 250 Hai Thuong Lan Ong- P. Dong Ve
NHA THUOC NGOC LAN 618B Ba Trieu- P. Truong Thi
NHA THUOC SO 2 – CTY TNHH LAM SON 17 Le Phung Hieu- P. Ba Dinh
Nha Thuoc Xuan Quy 177A Truong Thi- P. Dien Bien
Nha Thuoc Hai Ngoc Chu Van An – TPTH
NHA THUOC DIEP ANH Kios 3- Ks Sao Mai- To Vinh Dien
Nha Thuoc Chung Thuy 02A Nguyen Mong Tuan- P. Nam Ngan
Nha Thuoc Phuong Dinh 275 Quang Trung, Phuong Dong Ve
Nha Thuoc Kien Vu 380 Le Lai- P. Dong Son
Nha Thuoc Son Lien 414 Ba Trieu- P. Dong Tho
Nha Thuoc Lan Cong 285 Quang Trung- P. Dong Ve
Nha Thuoc Ty Hue 02 Nguyen Gia Thieu- P. Tan Son
Nha Thuoc Nhan Duc 240A Hai Thuong Lan Ong- P. Dong Ve
Nha Thuoc Minh Ngoc 108 Le Lai- P. Dong Huong
Nha Thuoc Giang Vinh 84 Tran Hung Dao- P. Nam Ngan
Nha Thuoc Hai Anh 358 Le Hoan- P. Ba Dinh
Nha Thuoc Thanh Vu 304 Le Lai- P. Dong Son
Nha Thuoc 412- Le Lai 412 Le Lai- P. Dong Son
Nha Thuoc Thao Nguyen 554 Tran Phu- P. Lam Son
Nha Thuoc Phuong Linh 1 240 Hai Thuong Lan Ong- P. Dong Ve
Nha Thuoc Tung Anh 49 Le Thanh Tong- P. Dong Ve
Nha Thuoc Truong Huyen 26 Truong Thi- P. Truong Thi
Nha Thuoc Thu Hang 187 Tong Duy Tan- P. Lam Son
Quay Thuoc Oanh Khang-CN Duoc Pham Ha Trung Tieu Khu 6- Thi Tran Ha Trung
Nha Thuoc Thanh Thu 51 Doi Cung- P. Dong Tho
Nha Thuoc Minh Duc 246 Hai Thuong Lan Ong- P. Dong Ve
Nha Thuoc Bich Bau 226 Thanh Thai- P. Dong Tho
Nha Thuoc Thanh Hai 484 Hai Thuong Lan Ong
Nha Thuoc Ngan Huyen 344H Le Lai- P. Dong Son
Quay Thuoc So 1 CND Quang Xuong 15 Pho 1- Thi Tran Quang Xuong
Nha Thuoc Diep Hang 314 Quang Trung 1- P. Dong Ve
Nha Thuoc Manh Thuy 50 Pho Moi- Xa Quang Tam
Nha Thuoc 95-Le Hoan-CN Trung Tam DP KCB 95 Le Hoan- P. Lam Son
Nha Thuoc Hoang Mai 576 Quang Trung- P. Dong Ve
Nha Thuoc Tam Hue 448B Hai Thuong Lan Ong- P. Quang Thang
Nha Thuoc Phuong Lien 198 Truong Thi- P. Truong Thi
Nha Thuoc Minh Tam 402 Hai Thuong Lan Ong
QT Huong Anh- CNDP Quang- Cty CP Duoc VTYT Thanh H Thon Trung Phong- Xa Quang Phong
DL BL Thuoc So 96- CN DP Q- Cty CP Duoc VTYT Thanh Thon Duc Tu- Xa Quang Tan
QT Ngoc Linh- CNDP Quang- Cty CP Duoc VTYT Thanh H Thon 6- Xa Quang Giao
Quay Thuoc Thuy Dang- Cty Tnhh Duoc Anh Duong Cong Truc- Xa Quang Ninh
Quay Thuoc So 2 – CN Duoc Ph – Ds Trinh Thi Nhung Khu Vuc Bvdk Sam Son- Nguyen Du
Quay Thuoc Nguyen Luc-CN Duoc Pham Tinh Gia Thon Doan Hung- Xa Hai Binh
Nha Thuoc Tinh Hong Kiot- 140 Truong Thi- P. Truong Thi
QT So 7-CNDP Quang Xuong-CTCP DVTYT Thanh Hoa 123 Pho Moi- Xa Quang Tam
Nha Thuoc Bao Ngan 240B Hai Thuong Lan Ong- P. Dong Ve
Nha Thuoc Minh Nguyet 440B Nguyen Trai- P. Phu Son
Nha Thuoc Tam Tinh Thon Truong Son- Xa Quang Thinh
Quay Thuoc Minh Hang-CTy CPDP Minh Hang Thon Trung Chinh- Xa Hai Hoa
Quay Thuoc Ngoc Lan 269 Tieu Khu 3- Thi Tran Ha Trung
Nha Thuoc Hung Hien Lo 29- Mat Bang 34- P. Phu Son- Nguyen Trai
Nha Thuoc Minh Long 6 218 Hai Thuong Lan Ong- P. Dong Ve
Nha Thuoc Long Tuyet 2 Y Lan- P. Dong Tho
Nha Thuoc Thao Van 91 Dao Duy Tu- P. Ba Dinh
Nha Thuoc Chung Hien 542 Nguyen Trai- P. Phu Son
Nha Thuoc Dung Lien 673/9 Nguyen Trai- P. Phu Son
Nha Thuoc Minh Thu 278 Quang Trung- P. Dong Ve
Nha Thuoc Ha Trang 2 To Vinh Dien- P. Dien Bien
Nha Thuoc Dung Trang 81 Doi Cung- P. Dong Tho
CONG TY TNHH DUOC ANH DUONG 171 Han Thuyen- P. Ba Dinh
Cong Ty TNHH Duoc An Khang 312 Le Hoan- P. Ba Dinh
Cong Ty TNHH Duoc Pham Thanh Tung Thon Trung Chinh- Xa Hai Hoa
Cong Ty TNHH KGPHARMA.COM.VN 412 Le Hoan – P. Ba Dinh
Nha Thuoc Van Anh 183 Tran Phu – P . Lam Son
Cong Ty Co Phan Duoc Pham Minh Hang Thon Trung Chinh- Xa Hai Hoa null
Nhà thuốc Hạnh Hải 195-197 Nguyễn Trãi, phương Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 373853582
Công ty TNHH Dược An Khang Số 312 Lê Hoàn, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa , Tỉnh Thanh Hóa 2373853132
Nhà thuốc Đại An, Thanh Hóa 224 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 373856236
Công ty TNHH .KGPHARMA.COM.VN 412 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 373720433
Nhà thuốc Thiện Hà, Thanh Hóa 490 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 373951718
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dược phẩm D.O.P 234 – 236 Trần Phú, Phường.Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 373854396
Nhà thuốc Hoàng Mai Số 600 đường Quang Trung, phường.Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 373951520
Nhà thuốc Hải Ngọc, Thanh Hoá 33/1 Chu Văn An, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 373759252
Nhà thuốc Thoa Hán, Thanh hoá 425 Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 373911052
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Phát Lô 199, đường 5 khu đô thị Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 919733761
Công ty cổ phần thương mại dược phẩm 36 Lô 04 L2 – MBQH 5226, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 919484111
Nhà thuốc Thanh Bình, Thanh Hoá 138 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Nhà thuốc số 1-Chi nhánh Dược Bỉm Sơn Số 1 Nguyễn Huệ – Ngọc Trao- Thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hoá
Nhà thuốc Lê Thị Lài, Thanh Hóa Thị trấn Quảng xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá 373995858
Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Phẩm Thanh Tùng Thôn Trung Chính, Thị Trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 378717639
Nt thanh hằng Số 195 trịnh khả – phường đông vệ – tp thanh hóa 0932372945
Quầy thuốc số 12 Đường trần đức – tiểu khu 2 – TT tỉnh gia – thanh hóa 0972134036
Quầy thuốc Số.54 XÃ Yên Bái-HUYỆN yên định- thanh hóa 098830685q
Quầy thuốc Số 3 Vĩnh tiến – vĩnh lộc- thanh hóa 0984153396
Quầy thuốc Thành Hải Cẩm sơn – cẩm thủy – thanh hóa 0917273891
Qt 1a cnd Cẩm Thủy Thị Trấn Cẩm Thủy- Cẩm Thủy- Thanh Hóa 0352939486
NT quang vinh 1 Trung chính – quảng cư – sầm sơn – thanh hóa 0975757137
Quầy thuốc Hùng Hiền Lê xá 2 – yên ninh – yên định – Thanh Hóa 0378625098
Quầy thuốc Thanh dương Xã Yên lạc-Huyện yên định- thanh hóa 0975836596