Vĩnh Phúc

Huyện Vĩnh Tường

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Đỗ Thị Chung, Vĩnh Phúc (1604029 - HN.CNVP) Lũng Hòa -Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Quầy thuốc số 35, Vĩnh Phúc (1604030 - HN.CNVP) Chợ Yên Lập, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0987867875
Quầy thuốc Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Vĩnh Phúc (1604031 - HN.CNVP) Thôn Lũng Hòa, Xã Lũng Ngoại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0976093243
Quầy thuốc Phương Thật, Vĩnh Phúc (1604023 - HN.CNVP) Xóm Nha, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0977425089
Quầy thuốc Cường Đức, Vĩnh Phúc (1604022 - HN.CNVP) Chợ Giang, Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0913876700
Quầy thuốc năm Bảy, Vĩnh Phúc (1604020 - HN.CNVP) Hồng Xá, Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0985644713
Quầy thuốc Tiến Thụy, Vĩnh Phúc (1604018 - HN.CNVP) Xóm Thành Công, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0914450981
Quầy thuốc Minh Nhung, Vĩnh Phúc (1604021 - HN.CNVP) Khu trạm y tế Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0345082672
Quầy thuốc Số 15, Vĩnh Phúc (1604025 - HN.CNVP) Khu Chợ Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 02113838149
Quầy thuốc Nguyễn Thị Kim Dung (1604024 - HN.CNVP) Chợ Táo, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Phú Thọ 0972478365
Quầy thuốc Bình Côi, Vĩnh Phúc (1604026 - HN.CNVP) Khu Bến Thành, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0912533228
Quầy thuốc Nguyễn Thị Thơm, Vĩnh Phúc (1604013 - HN.CNVP) Hoàng Xá, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0976969499
Quầy thuốc Quyền Trang số 39, Vĩnh Phúc (1604014 - HN.CNVP) Môn Trí, Xã Vĩnh Thạch, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0373950783
Quầy thuốc Đỗ Thị Hoa, Vĩnh Phúc (1604015 - HN.CNVP) Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0989871454
Quầy thuốc Long Anh 2 , Vĩnh Phúc (1604016 - HN.CNVP) Xóm 1, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0945065108
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Nghị (1604005) Thôn Mới, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 02113855404
Quầy thuốc Đỗ Thị Hương (1604012 - HN.CNPT) Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0973702477
Nhà thuốc Xuân Toản (1604032 - HN.CNVP) Cổng Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Tường, Thị trấn Vĩnh Tường,huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Quầy thuốc số 03 (1604039 - HN.CNVP) Cổng trường tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0915833960
Quầy thuốc Ngọc Dung (1604038 - HN.CNVP) Cầu Vân Xuân, xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0918521976
Quầy thuốc Phùng Thị Nụ (1604035 - HN.CNVP) Thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc 0962030681
Quầy thuốc Nguyễn Thị Tâm (1604034 - HN.CNVP) Thôn Táo, xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0394157431
Quầy thuốc Phí Thị Tịnh (1604033 - HN.CNVP) Ngã tư Minh Đức,xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Qt Lê Thị Thu (1604040 - HN.CNVP) Thôn Kim Đê, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vp 0976364049
Qt Mai Thị Cương (1604041 - HN.CNVP) Thôn Hậu Lộc, Xã Vĩnh Ninh,huyện Vĩnh Tường,VP
Thôn Ao tròn, Xã Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Qt Thảo Luận (1604043 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Thôn Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Qt Nguyễn Thị Phượng (1604044 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Đỗ Thị Hương (1604012 - HN.CNPT) Huyện Vĩnh Tường
Thôn Mới, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Nghị (1604005) Huyện Vĩnh Tường
Xóm 1, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Long Anh 2 , Vĩnh Phúc (1604016 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Đỗ Thị Hoa, Vĩnh Phúc (1604015 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Môn Trí, Xã Vĩnh Thạch, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Quyền Trang số 39, Vĩnh Phúc (1604014 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Khu Bến Thành, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Bình Côi, Vĩnh Phúc (1604026 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Khu Chợ Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Số 15, Vĩnh Phúc (1604025 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Xóm Thành Công, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Tiến Thụy, Vĩnh Phúc (1604018 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Lũng Hòa -Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Đỗ Thị Chung, Vĩnh Phúc (1604029 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường,tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Phùng Thị Nụ (1604035 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Cổng Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Tường, Thị trấn Vĩnh Tường,huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thuốc Xuân Toản (1604032 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường
Thôn Kim Đê, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vp Qt Lê Thị Thu (1604040 - HN.CNVP) Huyện Vĩnh Tường

Huyện Lập Thạch

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Lê Thị Thùy Giang, Vĩnh Phúc (1603011 - HN.CNVP) Khu 3, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 0962991964
Quầy thuốc Kim Cương, Vĩnh Phúc (1603009 - HN.CNVP) Tổ Phú Lâm, Thị Trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 0982995068
Quầy thuốc số 2(1603005 - HN.CNVP) Ngã tư thị trấn Lập Thạch,huyện Lập Thạch,Vĩnh Phúc 0975108019
Tổ Phú Lâm, Thị Trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Kim Cương, Vĩnh Phúc (1603009 - HN.CNVP) Huyện Lập Thạch
Khu 3, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thuốc Lê Thị Thùy Giang, Vĩnh Phúc (1603011 - HN.CNVP) Huyện Lập Thạch
Chợ Trang, Xã Bắc Bình, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc lê Thu Hoàn, Vĩnh Phúc (1603008 - HN.CNVP) Huyện Lập Thạch

Huyện Tam Đảo

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy số 51, Vĩnh Phúc (1609002 - HN.CNVP) Chợ Đạo Trù, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc 0979949049
Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc Qt Hoàng Năm (1609023 - HN.CNVP) Huyện Tam Đảo
Cầu Tre, Xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc Qt Ngọc Yến (1609022 - HN.CNVP) Huyện Tam Đảo
Chợ Đạo Trù, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy số 51, Vĩnh Phúc (1609002 - HN.CNVP) Huyện Tam Đảo
Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Qt Hoàng Năm (1609023 - HN.CNVP) Huyện Tam Đảo

Huyện Sông Lô

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Bùi Thị Thu Phương, Vĩnh Phúc (1607004 - HN.CNVP) Phố Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc 0977767993
Huyện Sông Lô Chợ Ơn, Xã Đồng Chí , Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc 0978548616
Cổng trường cấp 2, xã Tân Lập, Sông Lô, Vp Qt Đăng Dương (1607005 - HN.CNVP) Huyện Sông Lô
Cổng trường cấp 2, xã Tân Lập, Sông Lô, Vp Qt Đăng Dương (1607005 - HN.CNVP) Huyện Sông Lô

Huyện Yên Lạc

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Nguyệt Dung, Vĩnh Phúc (1605006 - HN.CNVP) Khu 3 Đoài, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0979515082
Nhà thuốc Hà Vệ, Vĩnh Phúc (1605007 - HN.CNVP) Khu 3 Đoài, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 02113857340
Huyện Yên Lạc Khu 3 Đoài, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 02113857644
Qt Liên Hưng (1605012 - HN.CNVP) Phố mới, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc- vĩnh phúc 0988737120
Qt Bích Phượng (1605011 - HN.CNVP) Chợ Rau, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc- vĩnh phúc 0384382920
Quầy thuốc Thế Hằng (1605009 - HN.CNVP) Chợ Rau,xã Liên Châu, huyện Yên Lạc,Vĩnh Phúc 0912979252
Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, vp Qt Quý Hường (1605013 - HN.CNVP) Huyện Yên Lạc
Khu 3 Đoài, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thuốc Loan Táo , Vĩnh Phúc (1605008 - HN.CNVP) Huyện Yên Lạc
Chợ Rau,xã Liên Châu, huyện Yên Lạc,tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Thế Hằng (1605009 - HN.CNVP) Huyện Yên Lạc
Chợ Rau, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc- tỉnh vĩnh phúc Qt Bích Phượng (1605011 - HN.CNVP) Huyện Yên Lạc
Phố mới, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc- tỉnh vĩnh phúc Qt Liên Hưng (1605012 - HN.CNVP) Huyện Yên Lạc

Thành phố Vĩnh Yên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Công ty TNHH DP và TBYT Gia Linh (1601030) Số 1 ngõ 1 Bà Triệu - Phường Liên Bảo -TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 0987929909
Công ty CP Thương mại An Phú (1601021) SN 88A, Chu Văn An, Phường Liên Bảo,TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 002113712868/0914924168
Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Long, Vĩnh Phúc (1601003) Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 02113862135
Công ty TNHH Dược phẩm Sinh Hậu Vĩnh Phúc (1601002) Số nhà 18, đường Tôn Thất Tùng, P.Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 002113861607/01689196564
Quầy Thuốc Công Thị Tuyết Vân, Vĩnh Phúc (1601055 - TA.CNVP) phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Nhà Thuốc Minh Đạt (1601048 - TA.CNVP) Big C, P.Khai Quang,TP Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc 0985894229
Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Long, Vĩnh Phúc (1601003) Thành phố Vĩnh Yên
Số 5 Lê Xoay, Phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Quầy thuốc Vinphaco Số 1, Vĩnh Phúc (1601034 - TA.CNVP) Thành phố Vĩnh Yên
phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Quầy Thuốc Công Thị Tuyết Vân, Vĩnh Phúc (1601055 - TA.CNVP) Thành phố Vĩnh Yên

Thị xã Phúc Yên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
CTY Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc- CN Thành Phố Phúc Yên (1608023 - TA.CNVP) Số 2, Đường Sóc Sơn, P.Trưng Trắc, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0211869269
Khu đô Thị Đồng Sơn, P Trưng Trắc, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Nhà Thuốc Anh Tuệ (1608018 - TA.CNVP) Thị xã Phúc Yên
Số 14 An Dương Vương, Ph­ượng Trưng Nhị,TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Nhà Thuốc Đức Mịn (1609007 - TA.CNVP) Thị xã Phúc Yên
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng