Thanh Hóa

Huyện Nga Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Miền Trung Huyện Nga Sơn Thanh Hóa
NT nga sơn quầy 26 (2823006 - AK.CNTH) 88 nga liên- huyện nga sơn - thanh hoa 0384408136
Quầy thuốc số 10 - Hạnh Lý (2823015 - AK.CNTH) Xóm 2 - xã nga nhân -huyện nga sơn -thanh hóa 0912337111
Quầy thuốc Mai Thị Én (2823013 - AK.CNTH) Xã Nga trường - huyện nga sơn - thanh hóa 0975186995
Quầy Thuốc Ngọc Lan (2823012 - AK.CNTH) Xóm 4 - nga thái - nga sơn - thanh hóa 0384255105
Quầy thuốc Mai Xuân (2823011 - AK.CNTH) Xóm 10 - xã nga yên - huyện nga sơn - thanh hóa 0969656923
Quầy thuốc số 83 ( nguyễn thị thủy) (2823016 - AK.CNTH) Xóm 5 -xã nga yên -huyện nga sơn - thanh hóa 0975483368
Quầy thuốc Chú Phiên (2823009 - AK.CNTH) TT Nga Sơn-Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 0983306515
Quầy Thuốc Số 07 ( Mai Hương ) (2823007 - AK.CNTH) Xóm 2 - Nga bạch - nga sơn - thanh hóa 0963721494
Quầy thuốc Anh Đảm (2823008 - AK.CNTH) Xóm 1 xã nga thủy - huyện nga sơn - thanh hóa 0904763699
Quầy thuốc 1c CND Nga Sơn ( chị Cúc) (2823010 - AK.CNTH) TT Nga Sơn - huyện nga sơn - thanh hóa 00972124375/0912124375
Công Ty CPDP Hưng Thịnh (2823018 - AK.CNTH) Sn 207 Tiểu Khu Hưng Long - TT Nga Sơn - Huyện Nga Sơn - Thanh hóa 0945900986
Số 57 tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc số 82 - Chi nhánh DP Nga Sơn (2823003 - AK.CNTH) Huyện Nga Sơn
TT Nga Sơn - huyện nga sơn - thanh hóa Quầy thuốc 1c CND Nga Sơn ( chị Cúc) (2823010 - AK.CNTH) Huyện Nga Sơn
Xóm 1 xã nga thủy - huyện nga sơn - thanh hóa Quầy thuốc Anh Đảm (2823008 - AK.CNTH) Huyện Nga Sơn
Xóm 2 - Nga bạch - nga sơn - thanh hóa Quầy Thuốc Số 07 ( Mai Hương ) (2823007 - AK.CNTH) Huyện Nga Sơn
Xóm 4 - nga thái - nga sơn - thanh hóa Quầy Thuốc Ngọc Lan (2823012 - AK.CNTH) Huyện Nga Sơn

Huyện Quảng Xương

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc số 1A - CN Dược Quảng Xương (2825027 - AK.CNTH) Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá 0949155439
Nhà thuốc Hải Lộc, Quảng Xương (2825025 - AK.CNTH) Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá 0943416565
Nhà thuốc Bình Lợi, Quảng Xương (2825026 - AK.CNTH) Số 95 Tân Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá 0985966557
Nhà thuốc Tiến Minh, Quảng Xương (2825023 - AK.CNTH) Xã Quảng Phong, huyện Quang Xương, Thanh Hoá
Nhà thuốc Lê Thị Lài, Thanh Hóa (2825002) Thị trấn Quảng xương, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá 0373995858
Nhà thuốc Chị Hằng (2825042 - AK.CNTH) Chợ Quảng Nham - xã Quảng Nham - huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 0974803476
Nhà thuốc số 118 Quảng Xương (2825034 - AK.CNTH) Thôn Tiền Thịnh - xã Quảng Đức - huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 0976877118
Huyện Quảng Xương Thôn Tiền Thịnh, Xa Quảng Đức, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 0942087731
Nhà thuốc Nga Vọng (2825032 - AK.CNTH) Trường Thành - xã Quảng Trường - huyện Quảng Xuơng - Thanh Hóa 0986377294
Quầy thuốc Xuân Hà (2825052 - AK.CNTH) 54 phố 1 - TT quảng xương (quảng bình) - huyện quảng xương - thanh hóa 0947659222
Quầy thuốc Thúy An (2825048 - AK.CNTH) Thôn 4 -xã quảng lưu -huyện quảng xương - thanh hóa 0968488986
Huyện Quảng Xương xã Quảng văn -huyện quảng xương - thanh hóa 0988841067
Quầy thuốc Tuấn Thủy (2825049 - AK.CNTH) TT quảng xương -huyện quảng xương - thanh hóa 0977729747
Quầy thuốc Chị Thương (2825044 - AK.CNTH) Thôn 9 Xã quãng lưu- huyện quãng xương - thanh hóa 0979212815
Huyện Quảng Xương Ngã 5 chợ sato -Xã quãng lợi -huyện quảng xương - thanh hóa 0986372916
Quầy thuốc Dân Hương (2825050 - AK.CNTH) Thôn thủ lộc -xã Quảng lợi -huyện quẢng xương - thanh hóa
Quầy thuốc Chị Nam (2825043 - AK.CNTH) Thôn 10 quãng cát - tt quãng xương -huyện Quảng xương-thanh hóa 0983383858
Quầy thuốc Chị Huyền (2825046 - AK.CNTH) Cổng cty may 10 - xã quãng hợp -huyện quảng xương - thanh hóa 0978037892
Quầy thuốc Thanh Thủy (2825051 - AK.CNTH) Cống trúc- xã quảng bình -huyện quảng xương - thanh hóa 0376366886
Huyện Quảng Xương Cổng chợ phía nam ,thị trấn Tân Phong - TT quảng xương - thanh hóa 0911070596
Quầy thuốc Ngọc Bích (2825056 - AK.CNTH) 65 Tố hữu - phố 2 - TT Tân phong - huyện quảng xương - thanh hóa 0945108988
Quầy thuốc Minh Thúy (2825054 - AK.CNTH) Thôn 3 -xã quảng hòa -huyện quảng xương - thanh hóa 0966109465
Thôn cống trúc - xã quảng ninh - huyện quảng xương -thanh hóa Quầy thuốc Thủy Đăng (2825058 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương
Thị trấn Quảng xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Lê Thị Lài, Thanh Hóa (2825002) Huyện Quảng Xương
Số 95 Tân Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Bình Lợi, Quảng Xương (2825026 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương
Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Hải Lộc, Quảng Xương (2825025 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương
Thôn Tiền Thịnh, Xa Quảng Đức, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Tùng Đào, Quảng Xương (2825033 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương
Cổng cty may 10 - xã quãng hợp -huyện quảng xương - thanh hóa Quầy thuốc Chị Huyền (2825046 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương
Thôn 10 quãng cát - tt quãng xương -huyện Quảng xương-tỉnh thanh hóa Quầy thuốc Chị Nam (2825043 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương
Ngã 5 chợ sato -Xã quãng lợi -huyện quảng xương - thanh hóa Quầy thuốc Thanh Liên (2825045 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương
TT quảng xương -huyện quảng xương - thanh hóa Quầy thuốc Tuấn Thủy (2825049 - AK.CNTH) Huyện Quảng Xương

Thành phố Thanh Hóa

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thành phố Thanh Hóa Số 113 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0982414926
Công ty cổ phần thương mại dược phẩm 36 (2801079) Lô 04 L2 - MBQH 5226, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Nhà thuốc Thoa Hán, Thanh hoá (2801026) 425 Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 0373911052
Nhà thuốc Hải Ngọc, Thanh Hoá (2801022) 33/1 Chu Văn An, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hóa
Nhà thuốc Hoàng Mai (2801019) Số 600 đường Quang Trung, phường.Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hóa 0373951520
Nhà thuốc Thiện Hà, Thanh Hóa (2801016) 490 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 0373951718
Công ty TNHH Dược An Khang (2801011) Số 312 Lê Hoàn, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa , Thanh Hóa
Nhà thuốc Hạnh Hải (2801010) 195-197 Nguyễn Trãi, phương Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hóa 0373853582
Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược ánh Dương (2801003) 171 Hàn Thuyên, Phường.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 0947445236
Nhà thuốc số 6 Yến Anh, Thanh Hoá (2801152 - NH.CNTH) Số 210 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986991273
Nhà thuốc Chung Hiền, Thanh Hoá (2801150 - NH.CNTH) Số 542 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Nhà thuốc Hương Ly, Thanh Hoá (2801149 - NH.CNTH) Số 2B Tạ Quang Bửu, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979492513
Nhà thuốc Trâm Anh, Thanh Hoá (2801147 - NH.CNTH) Số 2 Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0974668857
Quầy thuốc Hà Đua, Thanh Hoá (2801139 - AK.CNTH) Thôn 5 xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Nhà thuốc Chung Thủy, Thanh Hoá (2801137 - NH.CNTH) 02A Lê Mộng Tuân, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 0979492513
Thành phố Thanh Hóa Số 141 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912234543
Nhà thuốc Thắng Hằng, Thanh Hoá (2801130 - NH.CNTH) Sau cây xăng Cầu Tào, phường Hoằng Lý, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Quầy thuốc Nghị Huyền, Thanh Hoá (2801118 - AK.CNTH) Số 5 Cao Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0934643748
Thành phố Thanh Hóa Số 252 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0378888268
Nhà thuốc Giang Vinh, Thanh Hoá (2801115 - NH.CNTH) Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987370065
Nhà thuốc Thanh Bình, Thanh Hoá (2802003) 138 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Nhà thuốc Đại An, Thanh Hóa (2801013) 224 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hóa 0373856236
Nhà thuốc Thảo Lan, Thanh Hoá (2801154 - NH.CNTH) Số 162 Đinh Hương, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0839832382
Nhà thuốc Xuân Quý, Thanh Hoá (2801153) Số 177 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0977043979
Nhà thuốc số 7, Thanh Hoá (2801133 - NH.CNTH) 250 Bà Triệu - Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa - Thanh Hóa 02373960827
Nhà thuốc Minh Nguyệt (2801135 - NH.CNTH) 446 Nguyễn Trãi - xã Phú Sơn - TP Thanh Hóa - Thanh Hóa 02373667522
Nhà thuốc Thanh Trúc (2801041 - AK.CNTH) 701 Nguyễn Trãi, phuờng Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 0904749111
Nhà thuốc Toàn Nghĩa, Thanh Hoá (2801126 - NH.CNTH) SN 30 Quảng Xá, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 0398229022
NT THANH THƯ (2801163 - NH.CNTH) 51 ĐỘI CUNG,PHƯỜNG ĐÔNG THỌ,TPTH,THANH HÓA 0373718895
NHÀ THUỐC AN DƯỢC (2801161 - NH.CNTH) 147 đường TRƯỜNG THI , Phường Trường Thi ,TP thanh hóa,thanh hóa 0987234675
Nhà thuốc Long Tuyết, Thanh Hóa (2801027) Số 2 ý Lan, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 0037375352/0373753516
Nt Minh Huyền (2801162 - NH.CNTH) 179B thành thái,Phường Đông Thọ,TP.Thanh Hóa 0987234567
NT cường vân (2801165 - NH.CNTH) 26 trường thi, phường TRường Thi, TP Thanh Hóa,THANH HÓA 0914906655
Nhà thuốc Bình An (2801184 - AK.CNTH) Xóm hạnh - Phường đông tân -- tp thanh hóa-Thanh Hóa 0987859789
Quầy thuốc Chung Phương (2801182 - AK.CNTH) Cổng bệnh viện ung bứu - quang trung 3- phường đông vệ - tp thanh hóa,Thanh Hóa 0393388465
Nhà thuốc Thịnh Hường (2801180 - NH.CNTH) 56g nguyễn tĩnh ,P.đông hương ,TP.thanh hóa,Thanh Hoá 0976695236
Nhà thuốc hải đăng (2801179 - NH.CNTH) 243 nguyễn tĩnh,P.đông hương ,TP.Thanh Hóa,thanh hóa 0987432890
Quầy thuốc Nhân Đức (2801176 - AK.CNTH) 240 A - hải thượng lãn ông - p đông vệ - tp thanh hóa 0373950061
Quầy thuốc Thanh Hùng (2801175 - AK.CNTH) 248 hải thượng lãn ông - p đông vệ - tp thanh hóa 0913638248
Quầy thuốc Bảo Khánh (2801187 - AK.CNTH) 88 nguyễn phục - p quảng thắng - tp thanh hóa- thanh hóa
Quầy thuốc Sơn Tú (2801172 - NH.CNTH) Sn 158 - phố 8 - đường bạch đằng - p quảng hưng - tp thanh hóa 0988052586
Quầy thuốc số 31 Lê Quý Đôn (2801171 - AK.CNTH) Sn 31 A - Lê Quý Đôn - P Ba Đình -TP Thanh Hóa-Thanh hóa 0985755783
Quầy thuốc Hưng Vân (2801173 - AK.CNTH) Sn 15 - Tân Sơn - P . An Hoạch - Tp Thanh hóa - Thanh Hóa 0977187808
Nhà thuốc Thanh Phượng, Thanh Hóa (2801157 - AK.CNTH) 28B Phạm Bành, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa 0912236978
Nhà thuốc Bảo Ngân, Thanh Hóa (2801156 - AK.CNTH) Số 240B Hải Thượng Lãn Ông, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0912084889
Nhà thuốc Điệp Hằng (2801197 - AK.CNTH) 314 Đường quang trung - phường đông vệ - Thành Phố thanh hóa,Thanh Hóa
Nhà thuốc đông phát (2801199 - NH.CNTH) Lô 12 mặt bằng 90, khu đô thị đông phát, phường đông vệ, thành phố thanh hóa,Thanh Hóa 0977886833
Quầy thuốc nhân dân (2801195 - NH.CNTH) Thôn đông việt ,xã quảng đông, thành phố thanh hóa, tinh Thanh Hóa 0387285059
Nhà thuốc ngọc sắc (2801193 - NH.CNTH) Số 441 lê lai. Phố 1, phường quảng hưng, thành phố thanh hóa Thanh Hóa 00976899426/0918764969
Công Ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Phong Thúy (2801192 - NH.CNTH) 151 đường trường Thi,phường trường thi,tp thanh hóa,thanh hóa 0972631976
Nhà Thuốc Sâm Tuấn (2801189 - NH.CNTH) 17 lê phụng hiểu - p ba đình - tp thanh hóa Thanh Hóa 0912395402
Nhà thuốc Thanh Huyền (2801186 - AK.CNTH) Núi 1 - phường đông lĩnh - tp thanh hóa - thanh hóa 0355326964
Thôn thắng,xã đông lĩnh, thành phố thanh hóa ,thanh hóa Qt thương nhung (2801204 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Đường đại khối phố 3 ,phường đông cương, thành phố thanh hóa,thanh hóa Qt ngọc diệp (2801205 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 19 cửa hậu phường điện biên thành phố thanh hóa Nhà thuốc vinh hiền (2801206 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Chợ thiệu dương ,xã thiệu dương ,thành phố thanh hóa,thanh hóa Quầy thuốc quỳnh anh (2801207 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Thôn 3 ,xã thiệu khánh, tp thanh hóa ,thanh hóa Quầy thuốc số 12 (2801208 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 17 đường đại khối, phường đông cương ,thành phố thanh hóa ,thanh hóa Nhà thuốc đông dương (2801211 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Phố Nghĩa Sơn I, phường Tào xuyên , tp Thanh hóa,THANH HÓA Nhà thuốc Hải Quế (2801214 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Phố 3, phường đông cương, thành phố thanh hóa ,thanh hóa Nhà thuốc lương thu (2801217 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Lô 275 đường dương đình nghệ ,phường đông thọ ,tp thanh hóa Nhà thuốc dược hà nội 2 (2801222 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
166 lê lai- phường đông hương- thành phố thanh hóa- tỉnh thanh hóa Nhà thuốc hưng thịnh (2801223 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 924 đường An Dương Vương, Phường Quảng Phú, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Nhà Thuốc 268 (2801224 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Phố Quang, Phường An Hưng ,Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Nhà thuốc Hoàng Lanh (2801227 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Thôn Vân Nhưng, phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Quầy thuốc Đàm Thị Nga (2801228 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
372 Nguyễn Đình Thuần,Phường Đông Tân,Thành Phố Thanh Hóa,Thanh Hóa Nhà Thuốc Hưng Duyên (2801230 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
195-197 Nguyễn Trãi, phương Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Hạnh Hải (2801010) Thành phố Thanh Hóa
446 Nguyễn Trãi - xã Phú Sơn - TP Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Minh Nguyệt (2801135 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 162 Đinh Hương, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Thảo Lan, Thanh Hoá (2801154 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Thôn Vân Nhưng, phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Đàm Thị Nga (2801228 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 600 đường Quang Trung, phường.Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Hoàng Mai (2801019) Thành phố Thanh Hóa
33/1 Chu Văn An, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Hải Ngọc, Thanh Hoá (2801022) Thành phố Thanh Hóa
701 Nguyễn Trãi, phuờng Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Thanh Trúc (2801041 - AK.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 177 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Xuân Quý, Thanh Hoá (2801153) Thành phố Thanh Hóa
224 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Đại An, Thanh Hóa (2801013) Thành phố Thanh Hóa
138 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Thanh Bình, Thanh Hoá (2802003) Thành phố Thanh Hóa
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Giang Vinh, Thanh Hoá (2801115 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 5 Cao Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Nghị Huyền, Thanh Hoá (2801118 - AK.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
02A Lê Mộng Tuân, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Chung Thủy, Thanh Hoá (2801137 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Thôn 5 xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Hà Đua, Thanh Hoá (2801139 - AK.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 542 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Chung Hiền, Thanh Hoá (2801150 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Số 210 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc số 6 Yến Anh, Thanh Hoá (2801152 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Sn 15 - Tân Sơn - P . An Hoạch - Tp Thanh hóa - Thanh Hóa Quầy thuốc Hưng Vân (2801173 - AK.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
240 A - hải thượng lãn ông - p đông vệ - tp thanh hóa Quầy thuốc Nhân Đức (2801176 - AK.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Cổng bệnh viện ung bứu - quang trung 3- phường đông vệ - tp thanh hóa,tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Chung Phương (2801182 - AK.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Chợ thiệu dương ,xã thiệu dương ,thành phố thanh hóa,thanh hóa Quầy thuốc quỳnh anh (2801207 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa
Phố 3, phường đông cương, thành phố thanh hóa ,tỉnh thanh hóa Nhà thuốc lương thu (2801217 - NH.CNTH) Thành phố Thanh Hóa

Huyện Tĩnh Gia

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HẰNG (2826007 - AK.CNTH) Thôn Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam 0915545115
Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Phẩm Thanh Tùng (2826001) Thôn Trung Chính, Thị Trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 00378717639/0984050095
Nhà thuốc Cô Mai (2826009 - AK.CNTH) Chợ Hải Bình - xã Hải Bình - huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0966160989
Nhà thuốc số 1, Tĩnh Gia (2826011 - AK.CNTH) Tiểu khu 6 - TT Còng - tt tĩnh gia,huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa 02373861000
Nhà thuốc Chịnh Thanh - CND Tĩnh Gia (2826012 - AK.CNTH) Tiểu khu 6 - TT Còng - tt tĩnh gia,huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0917784362
Nhà thuốc Cô Lệ, Tĩnh Gia (2826010 - AK.CNTH) xã Tân Dân - huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0941218664
Quầy thuốc số 12 (Lê Thùy Linh ) (2826020 - AK.CNTH) Đường trần đức - tiểu khu 2 - TT tĩnh gia -huyện Tĩnh Gia ,thanh hóa 0972134036
Quầy thuốc Ba Duyến (2826021 - AK.CNTH) Cổng bệnh viện gia - Xã hải hòa - huyện tĩnh gia - thanh hóa 0397598749
Quầy thuốc Hà Hường (2826017 - AK.CNTH) Chợ tân dân - xã Tân Dân -huyện tĩnh gia - thanh hóa 0919405156
Quầy thuốc Mai Anh (2826015 - AK.CNTH) Thôn Bắc hải - xã hải thượng -h. gia - thanh hóa 0902027327
Cổng chợ hải bình- xã hải bình - huyện gia- thanh hóa Quầy thuốc Tú Sơn (2826023 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia
Chợ hải thượng- xã hải thượng- huyện tĩnh gia - thanh hóa Quầy thuốc thân thiện (2826024 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia
xã Tân Dân - huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Cô Lệ, Tĩnh Gia (2826010 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia
Tiểu khu 6 - TT Còng - tt tĩnh gia,huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc số 1, Tĩnh Gia (2826011 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia
Chợ Hải Bình - xã Hải Bình - huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Cô Mai (2826009 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia
Thôn Bắc hải - xã hải thượng -h. tỉnh gia -Tỉnh thanh hóa Quầy thuốc Mai Anh (2826015 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia
Cổng bệnh viện tỉnh gia - Xã hải hòa - huyện tĩnh gia - thanh hóa Quầy thuốc Ba Duyến (2826021 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia
Đường trần đức - tiểu khu 2 - TT tĩnh gia -huyện Tĩnh Gia ,thanh hóa Quầy thuốc số 12 (Lê Thùy Linh ) (2826020 - AK.CNTH) Huyện Tĩnh Gia

Huyện Hoằng Hóa

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Thùy Hà, Hoằng Hoá (2822009 - NH.CNTH) Đội 3 Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 0946276008
Nhà thuốc Thanh Phương, Hoằng Hoá (2827012 - NH.CNTH) Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá 0354414939
Quầy thuốc số 2 - CN Dược Hoằng Hoá (2827014 - NH.CNTH) Thôn 4 xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá 0936100508
Quầy thuốc Huệ Căn, Hoằng Hoá (2827013 - NH.CNTH) Đức Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá 0912028512
Quầy thuốc Trâm Tới, Hoằng Hoá (2822008 - NH.CNTH) Thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá 0353468234
Quầy thuốc Chung Huyền (2822015 - NH.CNTH) Ki ốt số 2 chợ hoằng đức ,xã hoằng đức,huyện hoằng hóa ,thanh hóa
Quầy thuốc Trung Hải (2822014 - NH.CNTH) 156 vinh sơn ,thị trấn bút sơn,huyện hoằng hóa ,thanh hóa 0347762999
Quầy thuốc hạnh bình (2822013 - NH.CNTH) 134, phố tân sơn,thị trấn bút sơn,huyện hoằng hóa ,thanh hóa 0987656235
Quầy thuốc số 46 _ phan thị luận hoàng hóa (2822012 - NH.CNTH) Thôn 6 _Xã hoàng lộc _huyện hoàng hóa _ thanh hóa 0338545025
Quầy thuốc số 45 - nguyễn thị dịu (2822023 - NH.CNTH) Chợ đền, xã hoằng thắng, huyện hoằng hóa, thanh hóa
Đại lý thuốc tân dược Đinh Thị Thanh (2822020 - NH.CNTH) SN 73, phố phúc sơn, TT bút sơn, huyện Hoằng Hóa Thanh hóa 0376447307
Quầy thuốc sáu sen (2822019 - NH.CNTH) Số 350 ,phố đạo sơn ,thị trấn bút sơn,huyện hoằng hóa ,thanh hóa 0934349599
Quầy thuốc Mai Dung (2822022 - NH.CNTH) Thị Tứ nghĩa Trang,xã Hoàng Trung,Huyên Hoằng Hóa,Thanh hóa 0911268636
QUẦY THUỐC TẤN LEN (2822017 - NH.CNTH) Thôn 2 ,xã hoằng trung,huyện hoằng hóa,thanh hóa 0975158651
Đội 3 -Hoàng thái_ Hoàng hóa - Thanh hóa Quầy Thuốc Lương Lan (2822025 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Hoằng Trung ,hoằng đạo,hoằng hóa ,thanh hóa QUẦy thuốc năm lâm (2822027 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Thôn 6,Hoàng ngọc ,hoằng hóa,thanh hóa QUẦY THUỐC BÙI THỊ HÀ (2822028 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Thôn 1 Hồng Thái, xã Hoằng Đồng , huyện Hoằng Hóa, Thanh hóa Quầy Thuốc phương Duyên (2822029 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Thôn 1,xã Hoằng Thành,huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Quầy Thuốc Lê Thị Hằng (2822031 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Trâm Tới, Hoằng Hoá (2822008 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Đức Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Huệ Căn, Hoằng Hoá (2827013 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Thôn 4 xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc số 2 - CN Dược Hoằng Hoá (2827014 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Thanh Phương, Hoằng Hoá (2827012 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Đội 3 Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Thùy Hà, Hoằng Hoá (2822009 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
156 vinh sơn ,thị trấn bút sơn,huyện hoằng hóa ,thanh hóa Quầy thuốc Trung Hải (2822014 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Thôn 2 ,xã hoằng trung,huyện hoằng hóa,tỉnh thanh hóa QUẦY THUỐC TẤN LEN (2822017 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Số 350 ,phố đạo sơn ,thị trấn bút sơn,huyện hoằng hóa ,thanh hóa Quầy thuốc sáu sen (2822019 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa
Đội 3 -Hoàng thái_ Hoàng hóa - Thanh hóa Quầy Thuốc Lương Lan (2822025 - NH.CNTH) Huyện Hoằng Hóa

Thành phố Sầm Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Thảo Vy, Sầm Sơn (2803013 - AK.CNTH) Chợ Cột Đỏ, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá 0956444873
Nhà thuốc Tuệ Linh, Sầm Sơn (2803016 - AK.CNTH) Đường Trung Chính, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá 0985392406
Nhà thuốc Thu Hường, Sầm Sơn (2803015 - AK.CNTH) Đường Minh Cát, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá 0962600858
NT quang vinh 1 (2803017 - AK.CNTH) Trung chính - quảng cư - sầm sơn - thanh hóa 0975757137
NT quỳnh anh (2803018 - AK.CNTH) 116 trần hưng đạo - p quảng tiến - tp sầm sơn 0975684451
Quầy thuốc Dung Tính (2803021 - AK.CNTH) 95 ngô quyền- phường bắc sơn - thành phố sầm sơn - thanh hóa 0982490939
Nhà thuốc Nhi An (2803020 - AK.CNTH) 201 nguyễn trải - p bắc sơn - tp sầm sơn - thanh hóa 0982075415
Quầy thuốc Ngọc Thu (2801221 - AK.CNTH) 291 ngô quyền - p trung sơn - tp sầm sơn - THANH HÓA 0936449567
Nhà thuốc An Nam, Sầm Sơn (2803014 - AK.CNTH) 117 Lê Thánh Tông, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa 0946593083
Quầy thuốc Á Châu (2803019 - AK.CNTH) Cổng BVĐK đường nguyễn du - P Bắc sơn - TP sầm sơn - thanh hóa 0987535097
NHÀ THUỐC THANH THANH, SẦM SƠN (2801158 - AK.CNTH) Chợ Cột Đỏ, phường Bắc SƠn thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá 0398843550
Quầy thuốc Tiến Hiền (2803024 - AK.CNTH) Thôn minh thiện - xã quảng minh - tp sầm sơn - thanh hóa 0974467530
Quầy thuốc Minh Thúy (2803023 - AK.CNTH) Thôn 4 - xã quảng hùng - tp sầm sơn - thanh hóa 0977363384
Chợ Cột Đỏ, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Thảo Vy, Sầm Sơn (2803013 - AK.CNTH) Thành phố Sầm Sơn
Trung chính - quảng cư - sầm sơn - thanh hóa NT quang vinh 1 (2803017 - AK.CNTH) Thành phố Sầm Sơn
Cổng BVĐK đường nguyễn du - P Bắc sơn - TP sầm sơn - tỉnh thanh hóa Quầy thuốc Á Châu (2803019 - AK.CNTH) Thành phố Sầm Sơn
117 Lê Thánh Tông, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc An Nam, Sầm Sơn (2803014 - AK.CNTH) Thành phố Sầm Sơn
201 nguyễn trải - p bắc sơn - tp sầm sơn - thanh hóa Nhà thuốc Nhi An (2803020 - AK.CNTH) Thành phố Sầm Sơn

Huyện Thọ Xuân

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Vân Minh, Thọ Xuân (2815012 - NH.CNTH) Bái Thượng, Xã xuân bái, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá 0985102519
Quầy thuốc Hiền Lập, Thọ Xuân (2815011 - NH.CNTH) Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá 0934640884
Nhà thuốc Trí Hiền, Thọ Xuân (2815008 - NH.CNTH) Lê Hoàn, TT Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 0373833442
Quầy thuốc Mậu Nghi, Thọ Xuân (2815009 - NH.CNTH) Số 269 Lê Lợi, TT Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 0359678826
Quầy thuốc Lê Thị Phượng, Thọ Xuân (2815013 - NH.CNTH) Xóm 18, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá
Quầy thuốc Hùng Nhung, Thọ Xuân (2815015 - NH.CNTH) Chợ Neo, phố Neo, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá 0392239226
Quầy Thuốc Ánh Tuyết (2815019 - NH.CNTH) Khu 3- thị trấn sao vang-huyện thọ xuân - thanh hóa 0373835053
Quầy Thuốc Thúy Viên (2815018 - NH.CNTH) Thôn đoàn kết- thị trấn lam sơn-huyện thọ xuân- thanh hóa 0934633592
Quầy thuốc Huyền Anh(Phòng khám đa khoa lam sơn) (2815017 - NH.CNTH) Thôn hữu lễ 4- xã thọ xương- huyện thọ xuân- thanh hóa 0989792299
Quầy thuốc Cô Liên ( CND Thọ Xuân) (2815021 - NH.CNTH) Lê lợi - khu 9 - TT Thọ Xuân -huyện Thọ Xuân- Thanh hóa 0702030828
Huyện Thọ Xuân Khu 3 -TT Lam sơn -huyện Thọ Xuân - Thanh hóa 0389895192
Quầy thuốc Phan Lệ (2815027 - NH.CNTH) Minh Thành 1,xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 0989614181
Quầy thuốc Chị Oanh ( CND Thọ Xuân ) (2815025 - NH.CNTH) 277 Lê Lợi - Thị Trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân - thanh hóa 0972169009
Quây thuốc Quy Vóc (2815022 - NH.CNTH) xã Xuân bái - huyện thọ xuân - thanh hóa 0353206811
Quầy thuốc bảo anh (2815051 - NH.CNTH) Phố tứ trụ_xã thọ diên_huyện thọ xuân_thanh hóa 0762039639
Quầy thuốc ngôi sao (2815050 - NH.CNTH) Khu đô thị mới ngôi sao_thị trấn thọ xuân_huyện thọ xuân_thanh hóa 0916256859
Quầy thuốc Tuấn ngọc (2815045 - NH.CNTH) Thôn 4_xã phú xuân_huyện thọ xuân_thanh hóa 0946163288
Quầy thuốc hồng huệ (2815043 - NH.CNTH) Thôn đồng thanh_xã xuân sinh_huyện thọ xuân_thanh hóa 0913302850
Quầy thuốc hà trang (2815042 - NH.CNTH) Thôn 6_xã thọ lộc_huyện thọ xuân_thanh hóa 0915392903
Quầy thuốc chị dịu (2815039 - NH.CNTH) Chợ khu_xã xuân vinh(trường xuân)_huyện thọ xuân _thanh hóa 0386663664
Quầy thuốc hoàng phong (2815038 - NH.CNTH) Hương 2_xã thọ hải_huyện thọ xuân_thanh hóa 0333759196
Quầy thuốc lý huê (2815037 - NH.CNTH) Ngã tư xuân lam_tt.lam sơn_huyện thọ xuân_thanh hóa 0982426116
Quầy thuốc đỗ thị loan (2815046 - NH.CNTH) Thôn thôn 2_xã xuân hòa_huyện thọ xuân_Thanh Hóa 0984997792
Quầy thuốc nghị tuyết (2815036 - NH.CNTH) Số 370_đường lê lợi_tt.thọ xuân_huyện thọ xuân_thanh hóa 00904714923/0972903286
Quầy thuốc mã nết (2815035 - NH.CNTH) Xóm 4_ xã tây hồ_ huyện thọ xuân_thanh hóa 0983962957
Quầy thuốc bùi thị nhung (2815032 - NH.CNTH) Đường lê hoàn_xã xuân minh_huyện thọ xuân_thanh hóa 0976657360
Quầy thuốc chị hậu ( cnd thọ xuân) (2815030 - NH.CNTH) 277_ lê lợi_ tt.thọ xuân_huyện thọ xuân_thanh hóa 0824910005
Quầy thuốc mạnh hậu (2815028 - NH.CNTH) Chợ mục sơn_thị trấn lam sơn_huyện thọ xuân_thanh hóa 0349583974
Quầy Thuốc Chị Yên, Thọ Xuân (2815029 - NH.CNTH) Thôn quyết thắng_xã xuân bái_huyện thọ xuân_thanh hóa 0901742248
Khu 3_tt.sao vàng_huyện thọ xuân_thanh hóa Quầy thuốc bảo an ( số 31) (2815053 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thôn 4 ,xã thọ lộc, huyện thọ xuân, thanh hóa Qt tuấn hòa (2815055 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Xóm 27, xã xuân tín, huyện thọ xuân ,thanh hóa Qt nhâm sáu (2815057 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thôn long linh ngoaij1 xa thọ trường huyện thọ xuân thanh hóa Quầy thuốc châu long (2815058 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thôn hoa lộc ,xã xuân minh, huyện thọ xuân, thanh hóa Quầy thuốc đỗ loan (2815059 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thôn1 yên trường, xã thọ lập, huyện thọ xuân, thanh hóa Quầy thuốc giao ngân (2815060 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thôn 3 xuân thành huyện thọ xuân thanh hóa Quầy thuốc huyền thuận (2815062 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Khu chợ ,xã xuân hưng ,huyện thọ xuân, thanh hóa Quầy thuốc tuấn yến (2815063 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Chợ Mục Sơn ,thị trấn Lam Sơn ,huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa Quầy thuốc Chính Mến (2815065 - AK.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Phố Neo, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa Quầy thuốc Hạnh Gái (2815066 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thôn 3, Xã Tây Hồ, Huyện Thọ Xuân , Thanh Hóa Quầy Thuốc An Khang (2815068 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thị Trấn Sao Vàng,Huyện Thọ Xuân,Thanh Hóa Quầy Thuốc Đức An (2815069 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Lê Hoàn, TT Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa Nhà thuốc Trí Hiền, Thọ Xuân (2815008 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Hiền Lập, Thọ Xuân (2815011 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Bái Thượng, Xã xuân bái, Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Vân Minh, Thọ Xuân (2815012 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Thôn đoàn kết- thị trấn lam sơn-huyện thọ xuân- thanh hóa Quầy Thuốc Thúy Viên (2815018 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Khu 3- thị trấn sao vang-huyện thọ xuân - tỉnh thanh hóa Quầy Thuốc Ánh Tuyết (2815019 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
277 Lê Lợi - Thị Trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân - thanh hóa Quầy thuốc Chị Oanh ( CND Thọ Xuân ) (2815025 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân
Minh Thành 1,xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa Quầy thuốc Phan Lệ (2815027 - NH.CNTH) Huyện Thọ Xuân

Huyện Triệu Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Lê Ngân, Triệu Sơn (2818024 - NH.CNTH) Xóm 1 xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 0988654345
Quầy thuốc Hằng Giang, Triệu Sơn (2818019 - NH.CNTH) Thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 0829388568
Quầy thuốc Lê Ly, Triệu Sơn (2818020 - NH.CNTH) Thôn 5 xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 0968084948
Quầy thuốc Thanh Mão, Triệu Sơn (2818021 - NH.CNTH) Thôn 5 xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 0984798665
Quầy thuốc Quý Nhung, Triệu Sơn (2818011 - NH.CNTH) Số 23 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 0378933818
Huyện Triệu Sơn Thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Xuân, Thanh Hoá 0962874638
Quầy thuốc Hiền Hoà, Triệu Sơn (2818018 - NH.CNTH) Số 164 Tô Vĩnh Diện, phố Giắt, tt triệu sơn,huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 0977103525
Quầy thuốc Huy Hiền (2818030 - NH.CNTH) Phố thiều- xã dân lý- huyện triệu sơn- thanh hóa 0962786597
Quầy thuốc số 06( cô liên) (2818027 - NH.CNTH) Thị trấn giắt - thị trấn Triệu Sơn -HUYỆN triệu sơn- thanh hóa
Quầy thuốc Nga Công (2818026 - NH.CNTH) Chợ đà- xa thọ dân-huyện triệu sơn - thanh hóa 0971821300
Quầy thuốc Tuấn Hà (2818028 - NH.CNTH) 20 phố thiều- dân lý- triệu sơn- thanh hóa 0327919134
Quầy thuốc Quyến Luyến (2818038 - NH.CNTH) Thị Tứ - đồng tiến- triệu sơn - thanh hóa 0374944559
Quầy thuốc Chị Hà cnd Triệu sơn (2818014 - NH.CNTH) phố giắt - tt triệu sơn,huyện triệu sơn - thanh hóa
Quầy thuốc Vinh Tư (2818034 - NH.CNTH) Phố thiều -xã dân lý - huyện triệu sơn - thanh hóa 0976997559
Quầy thuốc Nhân Dân (2818076 - AK.CNTH) Xã Đồng tiến ,Huyện Triệu sơn , Thanh Hóa 0912208899
Quầy thuốc Lê Chiến (2818032 - NH.CNTH) XÃ Thọ phú -HUYỆN triệu sơn - thanh hóa 0976880838
Quầy thuốc Cường Hằng (2818031 - NH.CNTH) Sn 43 phố thiều -xã dân lý -huyện triệu sơn - thanh hóa 0399564082
Quầy thuốc sang phúc (2818047 - NH.CNTH) Thôn quần thanh 2_ xã khuyến nông_ huyện triệu sơn _Thanh Hóa 0359388130
Quầy thuốc hồng hạnh (2818045 - NH.CNTH) Xom10_ xã hợp lý_ huyện triệu sơn_Thanh Hóa 0971827067
Quầy thuốc triệu ngọc (2818044 - NH.CNTH) Thôn diễn hoa_xã hợp thành_ huyện triệu sơn _ thanh hóa 0583473159
Quầy thuốc Quỳnh hằng (2818046 - NH.CNTH) Thôn diễn hoa_xã hợp thành_ huyện triệu sơn_ thanh hóa 0379793859
Quầy thuốc Hiểu Trình (2818052 - NH.CNTH) Xóm 3, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa 0963041693
Quầy thuốc Dương Giang (2818042 - NH.CNTH) Xóm 7- Xã Văn Sơn - huyện triệu sơn - thanh hóa 0397217729
Quầy thuốc Quỳnh Thanh (2818040 - NH.CNTH) Thôn diễn hòa - xã hợp thành - huyện triệu sơn - thanh hóa 0983342011
Quầy thuốc số 08 ( cô nhàn) (2818063 - NH.CNTH) Làng phú vinh_xã xuân thịnh_huyện triệu sơn_thanh hóa 0989641413
Quầy thuốc hoàng nhung (2818065 - NH.CNTH) Chợ thọ sơn_xã thọ sơn_huyện triệu sơn_thanh hóa 0868967456
Huyện Triệu Sơn Ngã 3 xã hợp lý_huyện triệu sơn_thanh hóa 0975679505
Quầy thuốc số 16(chị thương) (2818057 - NH.CNTH) Xã an nông_huyện triệu sơn_Thanh Hóa 0343232136
Quầy thuốc chung giang (2818054 - NH.CNTH) Thôn 4_xã thọ tiến_huyện triệu sơn_thanh hóa 0354754218
Quầy thuốc mai lẫm (2818051 - NH.CNTH) Sn 41_ phố giắt,thị trấn Triệu Sơn ,huyện triệu sơn,thanh hóa 0392150818
Quầy thuốc duy nam (2818050 - NH.CNTH) 263 phố lê lợi_tt.giắt _huyện triệu sơn_thanh hóa 0913678726
Quầy thuốc thành đạt (2818049 - NH.CNTH) Thôn hà lũng thượng_xã thọ dân_huyện triệu sơn_thanh hóa 0934467224
Thôn 3_xã thọ phú_huyện triệu sơn_thanh hóa Quầy thuốc an mai (2818070 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Thôn 1, xã thọ tân ,huyện triệu sơn, thanh hóa Quầy thuốc dương thảo (2818073 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
48 Xã thọ vực huyên triệu sơn thanh hóa Quầy thuốc trung thu (2818072 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Phố Nưa , Xã Nưa, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Nhà Thuốc Chiến Hạnh (2818074 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Số 10 Phố Giắt ,Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn,Thanh Hoá Nhà thuốc Thu Hiền (2818075 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Thôn Thiết Cương, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa Quầy thuốc Thành Trang (2818077 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Quán Chua, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa Quầy thuốc Hiền Nội (2818078 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Thôn Long Vân, Xã Đồng Lợi, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa Quầy thuốc Thắng Trang (2818079 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Xuân, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Tây Hồng Hải, Triệu Sơn (2818013 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Thôn 5 xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Thanh Mão, Triệu Sơn (2818021 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Thôn 5 xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Lê Ly, Triệu Sơn (2818020 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Chợ đà- xa thọ dân-huyện triệu sơn - tỉnh thanh hóa Quầy thuốc Nga Công (2818026 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Thị trấn giắt - thị trấn Triệu Sơn -HUYỆN triệu sơn- tỉnh thanh hóa Quầy thuốc số 06( cô liên) (2818027 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Phố thiều -xã dân lý - huyện triệu sơn - thanh hóa Quầy thuốc Vinh Tư (2818034 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn
Số 10 Phố Giắt ,Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn,Tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Thu Hiền (2818075 - NH.CNTH) Huyện Triệu Sơn

Thị xã Bỉm Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Dung Tuấn, Bỉm Sơn (2802014 - NH.CNTH) Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0348225169
Quầy thuốc Lê Dung, Bỉm Sơn (2802011 - NH.CNTH) Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0942094878
Nhà thuốc Thảo Nguyên, Bỉm Sơn (2802012 - NH.CNTH) Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá
Nhà thuốc Hoàng Anh, Bỉm Sơn (2802013 - NH.CNTH) Số 90 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0918824659
Quầy thuốc số 1 - Chi nhánh dược Bỉm Sơn (2802010 - NH.CNTH) Đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0942979907
Quầy Thuốc Thu Hằng (2802016 - NH.CNTH) Chợ bỉm sơn,P.ngọc trạo,TX bỉm sơn,thanh hóa
Quầy thuốc số 2 ,mai thị lan (2802017 - NH.CNTH) Chợ bỉm sơn,P.Nguyễn đình chiểu,Thị xã bỉm sơn ,thanh hóa 0944178495
Qt số 21- vũ thị chung (2802019 - NH.CNTH) Cổng phía nam ,chợ bỉm sơn, phường Ngọc Trạo,thị xã bỉm sơn, thanh hóa 0355963679

Huyện Yên Định

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Mai Thư, Yên Định (2827017 - NH.CNTH) Phố Kiếu, xã Yên Trường, huyện Yên Định, Thanh Hoá 0914031990
Quầy thuốc Thành Dung, số 6 - CN Dược Yên Định (2827015 - NH.CNTH) Phố Kiều, yên trường,huyện Yên Định, Thanh Hoá
Nhà thuốc Hoa Phượng, Yên Định (2827009 - NH.CNTH) Số 266 đường 10 tháng 6, khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hoá 0386262876
Quầy thuốc số 1A ( chị nụ) (2827018 - NH.CNTH) Quầy 1a CND- khu 5- thị trấn quán lào- Huyện Yên Định, Thanh Hoá 0965640728
Quầy thuốc Số 47 ( chị thoa) (2827021 - NH.CNTH) Thạch đài - Xã Định Tăng, Huyện Yên Định, Thanh Hoá 0975246057
Quầy thuốc Hùng Hiền (2827027 - NH.CNTH) Lê xá 2 - xã yên Thái - huyện yên định - Thanh Hóa 0378625098
Quầy thuốc An Khang (2827025 - NH.CNTH) xã Định long - huyện yên định - thanh hóa 0967616918
Quầy thuốc Hùng Sơn ( sơn ca) (2827024 - NH.CNTH) Thị Trấn Kiểu -Huyện Yên Định - Xã Yên Trường, Thanh Hóa
Quầy thuốc Chị Hằng ( 1b CND Yên Định) (2827022 - NH.CNTH) Khu 5 - thị trấn quán lào- huyện yên định - thanh hóa 0839107868
Quầy thuốc chị Thơm (1c CND Yên Định) (2827023 - NH.CNTH) Khu 5 Thị trấn quán lào - huyện yên định - thanh hóa 0974900869
Quầy thuốc Phương Thanh (2827028 - NH.CNTH) Phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định, Thanh Hóa 0978029425
Quầy thuốc nguyễn thị vân ( tính) (2827043 - NH.CNTH) Phố kiểu, xã yên trường ,huyện yên định ,thanh hóa 02373515143
Quầy thuốc vân anh (2827051 - NH.CNTH) Phố kiểu ,xã quán lào ,huyện yên định, thanh hóa 0985331789
Quầy thuốc hiền anh (2827035 - NH.CNTH) Khu công nghiệp_ xã định liên_huyện yên định_Thanh Hóa 0969245145
Quầy thuốc nhất oanh (2827034 - NH.CNTH) Thôn lý yên_tt.quán lào_huyện yên định_thanh hóa 0969603704
Trịnh xá 1, xã yên ninh, huyện yên định ,thanh hóa Quầy thuốc thắng lý (2827047 - NH.CNTH) Huyện Yên Định
Thôn châu thôn 1. Xã yên lạc huyện yên định thanh hóa Quầy thuốc thắng nương (2827049 - NH.CNTH) Huyện Yên Định
Thôn Hùng Sơn, xã Yên Hùng, huyện Yên Định, thanh hóa Quầy thuốc Ngọc Tới (2827050 - NH.CNTH) Huyện Yên Định
Quầy chi nhánh, Khu 5, Thị Trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hóa Quầy thuốc 1B- Chị Hiền (2827052 - NH.CNTH) Huyện Yên Định
Thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Quầy Thuốc Thuận Hương (2827053 - NH.CNTH) Huyện Yên Định

Huyện Nông Cống

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Dung Hội, Nông Cống (2819025 - NH.CNTH) Số 630 Bà Triệu, TT Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa 0974547939
Quầy thuốc Hợp Yến, Nông Cống (2819024 - NH.CNTH) Thăng Long, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa 0971810093
Quầy thuốc Ninh Thuật, Nông Cống (2819022 - NH.CNTH) Số 99 Bà Triệu, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hoá 0945388377
Quầy thuốc Dũng Đằng, Nông Cống (2819026 - NH.CNTH) Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa 0913839587
Quầy thuốc Thành Hoa, Nông Cống (2819020 - NH.CNTH) Xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, Thanh Hoá 0834199676
Quầy thuốc Học Lực, Nông Cống (2819019 - NH.CNTH) QT số 10 Cầu Quan, trung chính,huyện Nông Cống, Thanh Hoá 0354433799
Quầy thuốc Chung Hợp, Nông Cống (2819017 - NH.CNTH) Số 174 thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hoá 0988345167
Quầy thuốc Phương Dung, Nông Cống (2819018 - NH.CNTH) Kiot chợ Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hoá 0973833034
Quầy thuốc Phương Luận, Nông Cống (2819008 - NH.CNTH) Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa 0974778019
Quầy thuốc số 82 (2819007 - NH.CNTH) Cồn đá trường trung,nông cống,thanh hóa 0098735897/0903279266
Hiệu thuốc Tân dược 51 Thùy vân (2819033 - NH.CNTH) Tế lợi,nông cống,thanh hóa 02378731626
QT SỐ 26 HOÀN HUỆ (2819032 - NH.CNTH) xã TẾ THẮNG ,huyện NÔNG CỐNG,THANH HÓA 0987654345
QUẦY THUỐC DŨNG NGÀ (2819030 - NH.CNTH) xã TRUNG THÀNH ,huyện NÔNG CỐNG,THANH HÓA 0978654345
QUẦY THUỐC HỒNG VÂN (2819029 - NH.CNTH) TRUNG CHÍNH,NÔNG CỐNG,THANH HOA 0965868160
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ĐỨC CẦU QUAN (2819028 - NH.CNTH) CẦU QUAN ,XÃ TRUNG CHÍNH ,HUYỆN NÔNG CỐNG ,THANH HÓA
QUẦY THUỐC PHƯƠNG LINH (2819027 - NH.CNTH) ĐỐI DIỆN BV TÂM ĐỨC ,xã CẦU QUAN ,huyện Nông cống ,Thanh Hóa
Quầy thuốc số 11 - Nguyễn Ngọc Hải (2819038 - NH.CNTH) Chợ thượng -xã trung chính -huyện nông cống - thanh hóa 0977222502
Nhà Thuốc Minh thảo 2 (2819035 - NH.CNTH) 107 bà triệu,thị trấn nông cống ,huyện nông cống ,thanh hóa 0973932892
Nhà thuốc chung hợp (2819039 - NH.CNTH) Nam tiến, thị trấn nông cống, huyện nông cống, thanh hóa
Phòng khám siêu âm - khám bệnh (2819040 - NH.CNTH) Ngã ba cồn đã ,xã trường trung , Huyện Nông cống,thanh hóa 0978160455
SỐ 14 ,Đường bà Triệu ,thị trẫn Nông cống, thanh hóa NHÀ THUỐC MINH THẢO (2819043 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Thôn đông tài, xã vạn thắng ,huyện nông cống ,thanh hóa Quầy thuốc số 34 nguyễn thị hiền (2819044 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Thôn Quỳ thắng ,xã vạn thắng ,huyện nông cống ,thanh hóa Quầy thuốc Tiến Thắm (2819045 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Ngọc chẩm , xã thăng long , huyện nông cống ,thanh hóa QUẦY THUỐC LÊ THỊ TIẾN (2819046 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Đông tài, xã Vạn thắng, huyện Nông cống , Thanh hóa QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ BÌNH (2819047 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Thôn Tân Lai,xã Tân khang ,huyện Nông cống ,Thanh hóa QUẦY THUỐC SỐ 30- CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM NÔNG CỐNG (2819048 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Làng Mật , Xã Vạn Thiện , Huyện Nông cống, Thanh hóa Quầy thuốc Đỗng Thị Hạnh (2819049 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Thôn Giải Hiền, Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá Quầy Thuốc Số 93 (2819050 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Thôn tập cát 1, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa Quầy Thuốc Nguyễn Thị Sáu (2819051 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
CẦU QUAN ,XÃ TRUNG CHÍNH ,HUYỆN NÔNG CỐNG ,THANH HÓA NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ĐỨC CẦU QUAN (2819028 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Số 174 thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Chung Hợp, Nông Cống (2819017 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
QT số 10 Cầu Quan, trung chính,huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc Học Lực, Nông Cống (2819019 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Dũng Đằng, Nông Cống (2819026 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Thăng Long, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Hợp Yến, Nông Cống (2819024 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Số 630 Bà Triệu, TT Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Dung Hội, Nông Cống (2819025 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
TRUNG CHÍNH,NÔNG CỐNG,THANH HOA QUẦY THUỐC HỒNG VÂN (2819029 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Chợ thượng -xã trung chính -huyện nông cống - thanh hóa Quầy thuốc số 11 - Nguyễn Ngọc Hải (2819038 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống
Ngã ba cồn đã ,xã trường trung , Huyện Nông cống,tỉnh thanh hóa Phòng khám siêu âm - khám bệnh (2819040 - NH.CNTH) Huyện Nông Cống

Huyện Vĩnh Lộc

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hoài Thương, Vĩnh Lộc (2816003 - NH.CNTH) Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0934503666
Quầy thuốc Số 3 ( cô Quyên) (2816005 - NH.CNTH) Vĩnh tiến - vĩnh lộc- thanh hóa 0984153396
Huyện Vĩnh Lộc Dốc Eo Lê, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0985096472
Quầy thuốc Hải Đăng ( số 52) (2807007 - NH.CNTH) SN 95 Khu Phố 2, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0763154226
Hoàng hiền (2816013 - NH.CNTH) Phố mới xã vĩnh tiến huyện vĩnh lộc thanh hóa 0962188898
Quầy thuốc số 6 ( nguyễn thị lan) (2816011 - NH.CNTH) Eo lê ,xã vĩnh quang ,huyện vĩnh lộc ,thanh hóa 0906080284
Khu 2 ,Thị Trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Quầy thuốc số 1A- CND vĩnh lộc nguyễn thị hòa (2816017 - NH.CNTH) Huyện Vĩnh Lộc
Thôn 3, xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Quầy Thuốc Số 29- Hoàng Vân (2816019 - NH.CNTH) Huyện Vĩnh Lộc
Thôn Quán Hạt, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc số 7- Hồ Thị Thắm (2816020 - NH.CNTH) Huyện Vĩnh Lộc
Dốc Eo Lê, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Số 10 - Vĩnh Lộc (2816004 - NH.CNTH) Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Thạch Thành

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Trương Định, Thạch Thành (2813013 - NH.CNTH) Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá 0943420420
Quầy thuốc Phạm Thị Duyên - CN Dược Thạch Thành (2813012 - NH.CNTH) Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá 0981030373
Quầy thuốc số 20 Lê Huy Kim, Thạch Thành (2813011 - NH.CNTH) Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá 0375720453
Quầy thuốc số 1 - CN Dược Thạch Thành (2813010 - NH.CNTH) Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá 0917798120
Quầy thuốc số 5 (2801200 - NH.CNTH) Khu 5 thị trấn kim tân huyện thạch thành, thanh hóa 0974902122
QT Nguyễn thị thúy ( cn dược thạch thành) (2813023 - NH.CNTH) Khu 5, thị trấn kim tân, huyện thạch thành, thanh hóa 0978413182
Quầy thuốc trường hằng (2813022 - NH.CNTH) Phố cát, thị trấn vân du , huyện thạch thành ,thanh hóa 0912087248
Quầy thuốc số 81 (2813015 - NH.CNTH) Thôn 1 tân sơn, xã thành kim, huyện thạch thành, thanh hóa
Quầy thuốc trung tâm (2813017 - NH.CNTH) Khu 5 , thị trấn kim tân, huyện thạch thành, thanh hóa 0366844435
Thôn sồi cốc, xã thành minh ,huyện thạch thành, thanh hóa NT Phương mai (2813024 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn lộc phượng 2, xã thành vinh, huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa Quầy thuốc số 65 Lê Luật (2813028 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn minh sơn, xã thạch sơn, huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa Quầy thuốc số 08- Bình Dương (2813027 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn cẩm lợi 2, xã thạch cẩm, huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa Quầy thuốc số 91- Tuân Hồng (2813029 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn trung tâm- xã thành long- huyện thạch thành- thanh hóa Quầy thuốc số 74- Lê thị thủy (2813031 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn trung tâm- xã thành long- huyện thạch thành- thanh hóa Quầy thuốc số 32- Quách thị Dâng (2813032 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn ngọc trạo- xã ngọc trạo- huyện thạch thành- thanh hóa Quầy thuốc số 71- Ngô thị Tâm (2813030 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Phố cát- thị trấn vân du- huyện thạch thành- thanh hóa Quầy thuốc Hoàn Hoàn (2813034 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn minh sơn- xã thạch sơn- huyện thạch thành- tỉnh thanh hóa Quầy thuốc Đỗ Hảo (2813036 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn sồi cốc, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa Quầy thuốc Quách Văn Lượng (2813038 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn Định Tường, Xã Thạch Định, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa Quầy Thuốc Số 96- Nguyễn Thị Hà (2813039 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn Dỹ Tiến, xã Thành An, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc số 92- Đỗ Thị Mến (2813040 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn Thành Quang, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc số 15- Phan Thị Phương (2813041 - AK.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc số 34- Phạm Văn Linh (2813042 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Khu 3 xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc số 87- Nguyễn Thị Huệ (2813043 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
SN 12/19 khu 6, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy Thuốc Toàn Hằng (2813044 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn Mặc Hèo, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy Thuốc Gia Hân (2813045 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn Quyết Thắng, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy Thuốc Hùng Thương (2813046 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Xóm 8, thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Huyền Trang (2813047 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành
Thôn lộc phượng 2, xã thành vinh, huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa Quầy thuốc số 65 Lê Luật (2813028 - NH.CNTH) Huyện Thạch Thành

Huyện Đông Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hồ Thị Mai, Đông Sơn (2820005 - NH.CNTH) Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá 0932330878
Quầy thuốc số 1 (Thanh Hải) (2820006 - NH.CNTH) Khối 3 thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá 0977752657
Quầy thuốc Trịnh Thị Tâm, Đông Sơn (2820007 - NH.CNTH) Đội 4, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá
Quầy thuốc Phương Huyền, Đông Sơn (2820008 - NH.CNTH) Thôn Yên Doãn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá 0977702890
Quầy thuốc số 65 - Chị Thơm (2820009 - NH.CNTH) Thôn Yên Doãn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá 0393662331
Quầy thuốc Phương Thảo (2820010 - NH.CNTH) Yên Doãn - xã đông yên -huyện đông sơn - thanh hóa 0868929305
QT SỐ 11 - lê thị hiền (2820016 - NH.CNTH) Xã đông khê,huyện đông sơn,thanh hóa 0389336865
QT HUẤN AN (2820015 - NH.CNTH) xã Đông minh, huyện Đông sơn, Thanh hóa 0985300796
Thôn văn nam xã đông văn huyện đông sơn thanh hóa Qt thọ nguyệt (2820019 - NH.CNTH) Huyện Đông Sơn
Toàn tân, tt rừng thông, huyện đông sơn ,thanh hóa Quầy thuốc đức tâm (2820023 - NH.CNTH) Huyện Đông Sơn
Thôn thành vinh ,xã đông nam, huyện đông sơn, thanh hóa Quầy thuốc Thành thanh (2820022 - NH.CNTH) Huyện Đông Sơn
QL47 , thôn 1, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa Quầy thuốc Tuấn Nga (2820026 - NH.CNTH) Huyện Đông Sơn
Yên Doãn - xã đông yên -huyện đông sơn - thanh hóa Quầy thuốc Phương Thảo (2820010 - NH.CNTH) Huyện Đông Sơn

Huyện Hà Trung

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Huyện Hà Trung Chợ Đò Lèn tiểu khu 2, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hoá 0943148236
Nhà thuốc Lê Chân, Hà Trung (2821010 - NH.CNTH) Số 101 tiểu khu 4 thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hoá 0389957629
Nhà thuốc Mai Cân, Hà Trung (2821008 - NH.CNTH) Số 36 Hoà Bình, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hoá 0379240915
Quầy thuốc thanh tâm (2821012 - NH.CNTH) Chợ lèn ,Xã hà trung ,huyện Hà Trung , thanh hóa 0975975944
Số 36 Hoà Bình, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Nhà thuốc Mai Cân, Hà Trung (2821008 - NH.CNTH) Huyện Hà Trung
Chợ lèn ,Xã hà trung ,huyện Hà Trung , thanh hóa Quầy thuốc thanh tâm (2821012 - NH.CNTH) Huyện Hà Trung

Huyện Hậu Lộc

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Tuyên Quý, Hậu Lộc (2824005 - AK.CNTH) Chợ Cồn Cao, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá 0978388117
Quầy thuốc số 1 - Chi nhánh DP Hậu Lộc (2824006 - AK.CNTH) Số 22 tiểu khu 5 thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá 0986826858
Quầy thuốc Hà Thu (2824054 - AK.CNTH) Khu 2 - TT Hậu Lộc - Huyện Hậu Lộc - thanh hóa 0914560388
Quầy thuốc Nam oanh (2824053 - AK.CNTH) Chợ cồn cao -xã Hoa lộc -huyện hậu lộc - thanh hóa 0373927686
Quầy thuốc Sức Khỏe Cộng Đồng (2824051 - AK.CNTH) Hoa phú -xã hoa lộc -huyện hậu lộc - thanh hóa
Quầy thuốc Thanh Tứ (2824011 - AK.CNTH) Khu 5 - thị trấn hậu lộc - Huyện hậu Lộc - thanh hóa 09826905345
Quầy thuốc Thọ Hợp (2824008 - AK.CNTH) Thôn hậu - Xã phú lộc -huyện hậu lộc - thanh hóa 0972991258
Huyện Hậu Lộc Ngã tư minh lộc -xã Minh Lộc-huyện hậu lộc - thanh hóa 0912395228
Quầy thuốc Bình Minh (2824012 - AK.CNTH) Minh thọ -Xã minh lộc - huyện hậu lộc - thanh hóa 0973951609
Quầy thuốc Hậu Oanh (2824052 - AK.CNTH) Yên hòa -xã hưng lộc -huyện hậu lộc - thanh hóa 0946326251
Quầy thuốc số 38 ( Hoàng Thị Hiền ) (2824009 - AK.CNTH) Chợ cồn cao _ hoa lộc _ hậu lộc _ thanh hóa 0776262863
Quầy Thuốc Hà Tài (2824014 - AK.CNTH) Ninh phú - xã đa lộc - huyện hậu lộc - thanh hóa 0388966445
Quầy thuốc Trà My (2824013 - AK.CNTH) Thôn minh hùng - xã minh lộc -Huyện hậu lộc - thanh hóa 0973140198
Minh thọ -Xã minh lộc - huyện hậu lộc - thanh hóa Quầy thuốc Bình Minh (2824012 - AK.CNTH) Huyện Hậu Lộc
Ngã tư minh lộc -xã Minh Lộc-huyện hậu lộc - thanh hóa Quầy thuốc Hà hinh (2824055 - AK.CNTH) Huyện Hậu Lộc
Thôn hậu - Xã phú lộc -huyện hậu lộc - thanh hóa Quầy thuốc Thọ Hợp (2824008 - AK.CNTH) Huyện Hậu Lộc

Huyện Thiệu Hóa

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Thuỷ Huệ, Sầm Sơn (2817009 - NH.CNTH) Ngã ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0919012965
Quầy thuốc Trần Anh, Sầm Sơn (2817010 - NH.CNTH) Ngã ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá
Quầy thuốc Hằng Thông, Thiệu Hoá (2817006 - NH.CNTH) Số 182 tiểu khu 4 thị trấn vạn hà, huyện Thiệu Hoá, tình Thanh Hoá 0
Quầy thuốc Luyện Hương, Thiệu Hoá (2817008 - NH.CNTH) Số 182 tiểu khu 4 thị trấn vạn hà, huyện Thiệu Hoá, tình Thanh Hoá 0903468223
Quầy thuốc Tùng Thường, Thiệu Hoá (2817012 - NH.CNTH) Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0949021500
Quầy thuốc số 4 hương quân (2817015 - NH.CNTH) Số nhà 90 tiểu khu 3, thị trấn thiệu hóa ,thanh hóa 0903222603
Quầy thuốc tú thủy (2817024 - NH.CNTH) Thôn thuận tôn thiệu ,xã thiệu phú ,huyện thiệu hóa ,Thanh Hóa 0989817333
Nhà thuốc bệnh viện thiệu hóa (2813019 - NH.CNTH) Bệnh viện đa khoa,xã thiệu đô ,huyện thiệu hóa ,thanh hóa 0914515642
Nhà thuốc hương long (2813018 - NH.CNTH) Ngã ba chè. Xã thiệu đô, huyện thiệu hóa ,thanh hóa 0368266886
Nhà thuốc tâm an (2817022 - NH.CNTH) Tt vạn hà ,huyện thiệu hóa,Thanh Hóa
Quầy Thuốc Linh Hương, Thiệu Hóa (2817018 - NH.CNTH) Số nhà 21_đường chợ vạn_tt.vạn hà_huyện thiệu hóa_thanh hóa 0357517291
Cổng bệnh viện đa khoa,xã thiệu đô ,huyện thiệu hóa ,thanh hóa NT Thuận phát (2817025 - NH.CNTH) Huyện Thiệu Hóa
Thôn nguyên tân, xã thiệu nguyên, huyện thiệu hóa, thanh hóa Quầy thuốc số 3 nguyễn thị dung (2817027 - NH.CNTH) Huyện Thiệu Hóa
Thôn 5- xã thiệu trung- huyện thiệu hóa- thanh hóa Quầy thuốc Nam Hương (2817028 - NH.CNTH) Huyện Thiệu Hóa
Thôn trung thôn, xã thiệu giang, huyện thiệu hóa, tỉnh thanh hóa Quầy thuốc bắc tâm (2817029 - NH.CNTH) Huyện Thiệu Hóa
Thôn 4- xã thiệu vận- huyện thiệu hóa- tỉnh thanh hóa Quầy thuốc số 16- Hưng Thắng (2817030 - NH.CNTH) Huyện Thiệu Hóa
Thôn Phong Phú, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Trang Trọng (2817031 - NH.CNTH) Huyện Thiệu Hóa
Tiểu khu 2 Thị Trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Thu Hường (2817032 - NH.CNTH) Huyện Thiệu Hóa

Huyện Cẩm Thủy

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Đỗ Thị Hằng, Cẩm Thuỷ (2814009 - NH.CNTH) Thôn Thành Long, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá
Quầy thuốc Xuân Huyền, Cẩm Thuỷ (2814010 - NH.CNTH) Tổ 7 thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá 02373504456
Quầy thuốc Số 02 (2814013 - NH.CNTH) xã Cẩm châu- huyện cẩm thủy- thanh hóa 0844470999
Quầy thuốc Thành Hải (2814011 - NH.CNTH) Cẩm sơn - cẩm thủy - thanh hóa 0917273891
Quầy thuốc Hòa Khoan (2814023 - NH.CNTH) TT Cẩm Thủy -huyện Cẩm thủy - thanh hóa 0693668507
Quầy thuốc Nguyễn Thị Thủy (2814018 - NH.CNTH) Thôn dương huệ - xã cẩm phong -huyện cẩm thủy - thanh hóa 0378618897
Quầy thuốc số 18 ( chị huyền) (2814014 - NH.CNTH) Thôn 18 cẩm long - cẩm thủy- thanh hóa
Quầy thuốc ngọc tùng (2814025 - NH.CNTH) Thôn lương thành_xã cẩm tú_huyện cẩm thủy_Thanh Hóa 0968810727
Quầy thuốc Thiệp Chuyên (2814022 - NH.CNTH) Thôn Quý Trung, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa 0976007929
Quầy thuốc Quyết Hiền (2814021 - NH.CNTH) Cẩm hoa -Xã cẩm tú -huyện cẩm thủy - thanh hóa 0973981628
Quầy thuốc thương tuyên (2814033 - NH.CNTH) Thôn công thành, xã cẩm tâm, huyện cẩm thủy ,thanh hóa 0981094688
Quầy thuốc số 20 (2814031 - NH.CNTH) Phố tân an. Thị trấn cẩm thủy. Huyện Cẩm Thủy,thanh hóa 0988647559
Quầy thuốc số 25 lê thị hoa (2814046 - NH.CNTH) Thôn chén, xã cẩm thạch, huyện cẩm thuỷ, thanh hoa 00974181268/0867740520
Quầy thuốc khôi nguyên (2814029 - NH.CNTH) Xã cẩm tân_huyện cẩm thủy_thanh hóa 0919518234
Thôn hạc sơn xã cẩm bình huyện cẩm thủy thanh hóa Quầy thuốc hoàng hoa (2814040 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn nghĩa dũng, xã cẩm phong ,huyện cẩm thủy, thanh hóa Quầy thuốc số 12 (2814041 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn tường yên,xã cẩm vân,huyện cẩm thủy,thanh hóa Quầy thuốc số 32 - Lê Thị Thanh (2814044 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn chén, xã cẩm thạch, huyện cẩm thuỷ, thanh hoa Quầy thuốc số 25 lê thị hoa (2814046 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn quý sơn, xã cẩm quý, huyện cẩm thủy,tỉnh thanh hóa Quầy thuốc dương phương (2814047 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn 102, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh hóa Quầy thuốc Điệp Duyên (2814048 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn Thái Long 2, xã Cẩm Phú , huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Huyền Nhi (2814049 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn Thái Long, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Quầy Thuốc Cường Thơm (2814050 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy
Thôn Thành Long 2, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa Quầy thuốc số 40- Trương Thị Liên (2814051 - NH.CNTH) Huyện Cẩm Thủy

Huyện Ngọc Lặc

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 10, Ngọc Lặc (2812002 - NH.CNTH) Ngã Ba Si, tt ngọc lặc,huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá 0392564333
Quầy thuốc số 93, Ngọc Lặc (2812003 - NH.CNTH) Ngã Ba Si, kiên thọ,huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá 0962887707
Quầy Thuốc Số 18 ( Chị Dung) (2812006 - NH.CNTH) Đường Lê Duẫn - Lê Duẫn - TT Ngọc Lặc - Ngọc Lặc - Thanh Hóa 0976669324
Quầy Thuốc Số 49 ( Trần Thị Hồng Nhung) (2812004 - NH.CNTH) Sn 359 - phố 1- tt Ngọc Lặc -huyện Ngọc Lặc- Thanh Hóa 0972318600
Quầy thuốc chị nguyệt (2812014 - NH.CNTH) Thôn trung tâm_xã lam sơn_huyện ngọc lặc_Thanh Hóa 0982295471
Quầy thuốc CND 1c (2812016 - NH.CNTH) 04 lê duẩn_thị trấn ngọc lặc,huyện ngọc lặc,thanh hóa 0989165795
Quầy thuốc số 96 (2812013 - NH.CNTH) xã Quang trung_huyện ngọc lặc_thanh hóa
Quầy thuốc số 15 (2812012 - NH.CNTH) Phố 1_ xã thúy sơn_huyện ngọc lặc_thanh hóa 0975432642
Quầy thuốc số 56 (2812009 - NH.CNTH) SN 40, đường Lê Hoàn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 02373570704
Quầy thuốc 1A CND Ngọc Lặc ( Chị Mai) (2812007 - NH.CNTH) CND Ngọc Lặc - phố lê duẫn - TT ngọc lặc - ngọc lặc - thanh hóa 0372288360
Quầy thuốc số 20 (2812024 - NH.CNTH) Số 445,đường phố 1_tt.ngọc lặc_huyện ngọc lặc_thanh hóa 0962642935
Quầy thuốc dũng hòa (2812019 - NH.CNTH) 534 phố cống_tt.ngọc lặc_huyện ngọc lặc_Thanh Hóa 0969755460
Sông âm, xã nguyệt ấn, huyện ngọc lặc, thanh hoá Quầy thuốc biên hồng (2812026 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Sông âm,xã nguyệt ấn ,huyện ngọc lặc ,thành hoá Quầy thuốc minh long (2812027 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Phố 1,thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc , Thanh Hóa Quầy thuốc Tuyết Hoàn (2812028 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Phố 1,Thị Trấn Ngọc Lặc,Huyện Ngọc Lặc,Thanh Hóa Quầy thuốc số 64 (2812029 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Sn 359 - phố 1- tt Ngọc Lặc -huyện Ngọc Lặc- Thanh Hóa Quầy Thuốc Số 49 ( Trần Thị Hồng Nhung) (2812004 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Đường Lê Duẫn - Lê Duẫn - TT Ngọc Lặc - Ngọc Lặc - Thanh Hóa Quầy Thuốc Số 18 ( Chị Dung) (2812006 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
04 lê duẩn_thị trấn ngọc lặc,huyện ngọc lặc,thanh hóa Quầy thuốc CND 1c (2812016 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Phố 1,thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc , Tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc Tuyết Hoàn (2812028 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Ngã Ba Si, tt ngọc lặc,huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá Quầy thuốc số 10, Ngọc Lặc (2812002 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
CND Ngọc Lặc - phố lê duẫn - TT ngọc lặc - ngọc lặc - thanh hóa Quầy thuốc 1A CND Ngọc Lặc ( Chị Mai) (2812007 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc
Thôn trung tâm_xã lam sơn_huyện ngọc lặc_Thanh Hóa Quầy thuốc chị nguyệt (2812014 - NH.CNTH) Huyện Ngọc Lặc

Huyện Thường Xuân

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Thanh Tú (2814026 - NH.CNTH) Tiến long-xã xuân dương- huyện thường xuân- thanh hóa 0988335929
Quầy thuốc trường an( CND thường xuân) (2808022 - NH.CNTH) CND thường xuân_tt.thường xuân_huyện thường xuân _thanh hóa
Quầy thuốc mỹ đình (2808004 - NH.CNTH) Xuân thắng_xã ngọc phụng_huyện thường xuân_thanh hóa 0834747679
Quầy thuốc thủy ngoan (2808003 - NH.CNTH) Khe hạ_xã luận thành_ huyện thường xuân_thanh hóa 0936009098
Số 75 đường cầm bá thước, tt thường xuân,huyện thường xuân, thanh hóa Quầy thuốc quang thiện (2808023 - NH.CNTH) Huyện Thường Xuân
Khe hạ_xã luận thành_ huyện thường xuân_tỉnh thanh hóa Quầy thuốc thủy ngoan (2808003 - NH.CNTH) Huyện Thường Xuân
Xuân thắng_xã ngọc phụng_huyện thường xuân_tỉnh thanh hóa Quầy thuốc mỹ đình (2808004 - NH.CNTH) Huyện Thường Xuân

Huyện Lang Chánh

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hưng Hương (2811003 - NH.CNTH) Phố 1 - TT lang chánh - lang chánh - thanh hóa 0986836479
Quầy thuốc số 1 (2811002 - NH.CNTH) TT lang chánh - huyện lang chánh - thanh hóa 0974856270
Đối diện bệnh viện ,xã Lang Chánh ,huyện lang chánh ,thanh hóa Qt chính muôn (2811005 - NH.CNTH) Huyện Lang Chánh
TT lang chánh - huyện lang chánh - thanh hóa Quầy thuốc số 1 (2811002 - NH.CNTH) Huyện Lang Chánh

Huyện Bá Thước

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 05 (2807004 - NH.CNTH) Phố 5- thị trấn cành nàng- bá thước - thah hóa 0848346346
Quầy thuốc Cường Nhung (2807001 - NH.CNTH) Phố Điền Lư - Xã Điền Lư - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 0982576220
Quầy thuốc số 10 ( chị hằng) (2807006 - NH.CNTH) Phố đồng tâm 3 ,xã cành nàng,huyện bá thước ,thanh hóa 0985150720
Thôn quang trung, xã lương trung ,huyện bá thước ,thanh hóa Quầy thuốc trần thị lan (2807009 - NH.CNTH) Huyện Bá Thước
Phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Quầy thuốc số 2- Sơn Chính (2807013 - NH.CNTH) Huyện Bá Thước

Huyện Như Thanh

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc bệnh viện đa khoa Như Thanh (2810012 - NH.CNTH) Kp 3 ,thị trấn bến sung ,huyện như thanh , thanh hóa 0979880735
Qt trương thị mai (2810011 - NH.CNTH) Ki ốt số 3 ,chợ bến sung,TT Bến Sung,huyện như thanh,thanh hóa 0968501309
QUẦY THUỐC ĐỖ THỊ THÚY (2810010 - NH.CNTH) Ki ốt số 8 chợ bến sung ,TT Bến Sung,huyện như thanh ,thanh hóa 0914309285
QT Hoàng Hiệp (2810006 - NH.CNTH) Số 20, thị trấn bến sung ,huyện như thanh ,thanh hóa 0971382112
QUẦY THUỐC VŨ THỊ LINH (2810007 - NH.CNTH) Chợ bến sung ,TT Bến Sung,huyện như thanh ,thanh hóa 0388107278
QT PHẠM THỊ NGẦN (2810009 - NH.CNTH) Số 620,khu phố vĩnh long 1 ,thị trấn bến sung ,huyện như thanh,thanh hóa 0984445025
Chợ mới , xã Yên thọ ,huyện Như Thanh , thanh hóa Quầy thuốc Nguyễn Thị Huyền- CN Dược phẩm Như Thanh (2810014 - NH.CNTH) Huyện Như Thanh
Thôn 4 ,xã Xuân phúc ,Huyện Như thanh ,thanh hóa QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ TÂM (2810021 - NH.CNTH) Huyện Như Thanh
Thôn 1,xã Xuân phúc,huyện Như thanh,Thanh hóa Quầy thuốc Phạm Thị Dung (2810020 - NH.CNTH) Huyện Như Thanh
Sỗ nhà 521 KO Vĩnh Long,thị trấn bễn sung ,huyện như thanh,thanh hóa Quầy Thuốc Hồ Thị Hiền (2810015 - NH.CNTH) Huyện Như Thanh
Chợ bến sung ,TT Bến Sung,huyện như thanh ,tỉnh thanh hóa QUẦY THUỐC VŨ THỊ LINH (2810007 - NH.CNTH) Huyện Như Thanh

Huyện Như Xuân

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 2 (2809004 - NH.CNTH) Ki ốt chợ yên Cát - TT Yên cát ,Huyện như xuân ,Thanh hóa 0373878133

Huyện Quan Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Cnd quan sơn thị trấn quan sơn huện quan sơn thanh hóa Quầy thuốc cnd quan sơn (2805025 - NH.CNTH) Huyện Quan Sơn
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng