Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Công Ty TNHH dược phẩm Phương bắc (1201104 - HL.CNTN) SN 312A Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083855218
Nhà thuốc Trung Lương (1201103 - HL.CNTN) SN 198B Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 0394187559
Nhà thuốc Hằng Hải, Thái Nguyên (1201119 - HL.CNTN) Tổ 29, P.Hương Sơn,TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912456783
Nhà thuốc Dũng Hoa, Thái Nguyên (1201121 - HL.CNTN) P.Cam Giá, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên 0944277454
Nhà Thuốc Thanh Loan, Thái Nguyên (1201120 - HL.CNTN) P.Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên
Nhà thuốc Ba Hạnh, Thái Nguyên (1201115 - HL.CNTN) Chợ Tây Ba Nhất, Xã Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0943653814
Nhà thuốc Mai Hoa, Thái Nguyên (1201114 - HL.CNTN) Tổ 4, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984003539
Nhà thuốc Xuân Thông, Thái Nguyên (1201106 - HL.CNTN) Số 310/1 Đưuòng CMT8, Phường Cam Gía, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Nhà thuốc á Âu, Thái Nguyên (1201099 - HL.CNTN) Tổ 8, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, T Thái Nguyên 0986662673
Nhà thuốc Việt Hà, Thái Nguyên (1201094 - HL.CNTN) Số 126 , Đường Bến Dánh Tổ 4, Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0962510835
Nhà thuốc Lương Hiền, Thái Nguyên (1201093 - HL.CNTN) Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0389984360
Nhà thuốc 27, Thái Nguyên (1201091 - HL.CNTN) Tổ 5, Phường Phú Xã , TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0979983069
Nhà thuốc Trần Hưng. Thái Nguyên (1201092 - HL.CNTN) Số 1145. Tổ 5, Phường Phú Xã, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên
Nhà thuốc Vân Hải 1, Thái Nguyên (1201086 - HL.CNTN) Tổ 5, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0942247286
Nhà thuốc Hiệp Thúy, Thái Nguyên (1201088 - HL.CNTN) Sn 19/1, Tổ 5 Phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368261266
Nhà thuốc Mạnh Nhài, Thái Nguyên (1201087 - HL.CNTN) Tổ 13, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0976329366
Nhà thuốc Quý Diễm, Thái Nguyên (1201085 - HL.CNTN) Tổ 3, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0972824894
Nhà thuốc số 11, Thái Nguyên (1201079 - HL.CNTN) Số 441/1 Tổ 17, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0942181228
Nhà thuốc Thùy Trang, Thái Nguyên (1201080 - HL.CNTN) Số 744, Tổ13, Xã Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0973478404
Nhà thuốc Số 57, Thái Nguyên (1201070 - HL.CNTN) Số 57, Đường Gang Thép - Tổ 11, Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, T.Thái Nguyên
Nhà thuốc Ngọc Anh, Thái Nguyên (1201063 - HL.CNTN) Số 197, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974529324
Nhà thuốc Lan Đức, Thái Nguyên (1201056 - HL.CNTN) Tổ 21, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0365864025
Nhà thuốc Ngọc Hảo, Thái Nguyên (1201062 - HL.CNTN) Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915169533
Nhà thuốc Trương Đình, Thái Nguyên (1201061 - HL.CNTN) Sô 507 Tổ 2 Đường CMT8, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0376524833
Nhà thuốc Tuấn Hoa, Thái Nguyên (1201060 - HL.CNTN) Sô 428 Tổ 6, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0945181226
Nhà Thuốc Hoàng Hà, Thái Nguyên (1201058 - HL.CNTN) Sô 195 Đường CMT8, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972118663
Nhà Thuốc Hương Mai, Thái Nguyên (1201057 - HL.CNTN) Tổ 5, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912002523
Nhà thuốc Sơn Anh, Thái Nguyên (1201055 - HL.CNTN) Kios số 3, Chợ Gia Sàng. TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0945908280
Nhà thuốc Sơn Ka, Thái Nguyên (1201054 - HL.CNTN) Số 81 Tổ 4 Gang Thép, trung thành,TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Nhà Thuốc Trọng Đức, Thái Nguyên (1201053 - HL.CNTN) Sô 942 Đường CMT8 Tổ 1, Phường Phú Xã, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988775083
Nhà thuốc Cẩm Phong Sơn, Thái Nguyên (1201051 - HL.CNTN) Số 228, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên
Nhà Thuốc Thùy Mỵ, Thái Nguyên (1201048 - HL.CNTN) SN 304 - Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành Phố Thái Nguyên 0912829592
Công Ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Y Tế Thái Nguyên, Thái Nguyên 477 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên , Thái Nguyên 02803854201
Nhà Thuốc Việt Nụ, Thái Nguyên (1201050 - HL.CNTN) SN 308, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành Phố Thái Nguyên 0912548514
Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyên Thân (1201016) Tổ 13 - Phường Túc Duyên - TP Thái Nguyên 00915640078/02803653388
Chị Lan, Thái Nguyên (1201003) Số 999,Tòa nhà Building ,Tổ 2 đường Bắc Kạn,Phường Hoàng Văn Thụ,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên 002083852105/0912700699/02803841686
Nhà thuốc Đoàn Hùng, Thái Nguyên (1201074 - HL.CNTN) Số 432/1, Đường CMT8, Phường Trung Thành, Thái Nguyên
Nhà thuốc Phong Sáu, Thái Nguyên (1201072 - HL.CNTN) Số 199, Tổ 13, Phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0982996997
Nhà thuốc Bắc Hải, Thái Nguyên (1201071 - HL.CNTN) Sô 121, Tổ 5, Phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
Quầy thuốc Phương Linh, Thái Nguyên (1201111 - HL.CNTN) SN 36, Tổ 17, Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0962888136
Quầy thuốc Bích Lan, Thái Nguyên (1204011 - HL.CNTN) Km06, QL3, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên 0986517860
Nhà thuốc Hồng Trang, Thái Nguyên (1201117 - HL.CNTN) Tổ 14, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0976329334
Nhà Thuốc Giang Xa, Thái Nguyên (1201100 - HL.CNTN) Số Nhà 167, Đường Ga, Tổ 24, Phừng Quang Trung, TP Thái Nguyên
Quầy thuốc Thanh Hoa, Thái nguyên (1207015 - HL.CNTN) Tổ 22, Thị Trấn Chùa Hang, thái nguyên, Thái Nguyên 0977154586
Nhà thuốc Thặng Liễu, Thái Nguyên (1201097 - HL.CNTN) Số Nhà 252, Tổ 25, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989206766
Nhà Thuốc Liên Phương, Thái Nguyên (1201096 - HL.CNTN) Sô Nhà 83, Tổ 6, Phường Chùa Hàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Nhà thuốc số Thảo Vân, Thái Nguyên (1201083 - HL.CNTN) Số 32, Tổ 7, Phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984632797
Nhà thuốc Hiếu Chung, Thái Nguyên (1201090 - HL.CNTN) Số 354 Tổ 7, Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0971108908
Quầy thuốc Thanh Hoa, Thái Nguyên (1201089 - HL.CNTN) Số 7. Phường Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974039568
Quầy thuốc Huyền Hậu, Thái Nguyên (1204007 - HL.CNTN) Xóm 8, Xã Sơn Cẩm, thái nguyên, Thái Nguyên 0972205228
Nhà thuốc Thuận Hải, Thái Nguyên (1201066 - HL.CNTN) Số 59, Tổ 5, Phường CHùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008824
Chị Yến - Thái Nguyên (1201002) Số nhà 965 Đường Dương Tự Minh, Tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên 02083854246
Nhà thuốc số 3, Thái Nguyên (1201077 - HL.CNTN) Sô 299, Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên
Quầy thuốc Uy Vũ, Thái Nguyên (1201075 - HL.CNTN) Xóm Đức Cường, Phường Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973342000
Nhà thuốc số 15, Thái Nguyên (1201069 - HL.CNTN) Sô nhà 186 Đường Dương Tự Minh, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973111222
Nhà thuốc số 14, Thái Nguyên (1201052 - HL.CNTN) Sô 626 Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Nhà Thuốc Duệ Chi (1201137 - HL.CNTN) Tổ 24. Phường phan đình phùng - tp thái nguyên,Thái Nguyên 0978131789
Nhà thuốc ngọc diệp (1201149 - HL.CNTN) Tổ 9 phường tân thịnh - thành phố thái nguyên,Thái Nguyên
Nhà thuốc tuấn ngân (1201147 - HL.CNTN) Số nhà 449 quang trung , phường thịnh đán , thành phố thái nguyên,thái nguyên
Quầy thuốc Duy Trang, Thái Nguyên (1201125 - HL.CNTN) Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
Nhà thuốc tú vân (1201146 - HL.CNTN) Số nhà 22 , đường phủ liễu , phường hoàng văn thụ , thành phố thái nguyên,Thái Nguyên 0913085662
Nhà thuốc dung hưng (1201145 - HL.CNTN) Chợ chùa hang , phường chùa hang , thành phố thái nguyên ,thái nguyên 0987221155
Nhà thuốc 115 (1201139 - HL.CNTN) Số nhà 115 đường lương thế vinh, phường quang trung thành phố thái nguyên
Thành phố Thái Nguyên 145 đường cách mạng tháng tám thành phố thái nguyên,Thái Nguyên 0915307761
Công ty cổ phần thương mại dược phẩm thái nguyên (1201065 - HL.CNTN) 369 A đường phan đình phùng thành phố thái nguyên 02083750415
Nhà thuốc đại dương (1201138 - HL.CNTN) Tổ 22 phường phan đình phùng thành phố thái nguyên,Thái Nguyên
Nhà thuốc thư thái (1201162 - HL.CNTN) Sn 437 , đường quang trung ,P.Quang Trung tp thái nguyên,Thái Nguyên 02038364502
Nhà thuốc vân hải 3 (1201127 - HL.CNTN) Số 2- đường nha trang- tổ 5 phường trưng vương- thành phố thái nguyên 0942247286
Nhà thuốc cương duyên (1201046 - HL.CNTN) Số nhà 310 , phường tân thịnh , thành phố thái nguyên,Thái Nguyên 0983687242
Quầy thuốc bắc mai (1201166 - HL.CNTN) Tổ 10 , xã quyết thắng , tp thái nguyên,Thái Nguyên 0912734217
Nhà thuốc 57 (1201163 - HL.CNTN) Số nhà 57 đường gang thép - phường trung thành - tp thái nguyên,Thái Nguyên
Nhà thuốc Việt Hinh, Thái Nguyên (1201122 - HL.CNTN) Tổ 11, P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0976412233
Quầy thuốc Sô 4, Thái Nguyên (1201123 - HL.CNTN) Tổ 8, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0949370817
Nhà thuốc Chi Duệ, Thái Nguyên (1201124 - HL.CNTN) Kios Chợ Gia Sàng, Đường CTMT8, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên 0352048528
Nhà thuốc hà vinh (1201160 - HL.CNTN) Số nhà 44 , tổ 7 phường quán triều , tp thái nguyên,Thái Nguyên 0917334124
Nhà thuốc thanh nga (1201157 - HL.CNTN) Tổ 1 phường tân lập- tp thái nguyên-Thái Nguyên 0862126129
Nhà thuốc phú hưng (1201169 - HL.CNTN) Số nhà 254 , tổ 23 , phường quang trung , tp thái nguyên,Thái Nguyên 02082211186
Quầy thuốc hồng hoàn (1201173 - HL.CNTN) Tổ 13 , phường chùa hang , thành phố thái nguyên,Thái Nguyên 0986603272
Nhà thuốc nam nhàn (1201153 - HL.CNTN) Số nhà 444 , tổ 8 , dương tự minh , phường quán triều , thành phố thái nguyên 0981994994
Nhà thuốc hà lâm (1201150 - HL.CNTN) 444/1 đường cách mạng tháng tám- phường trung thành -thành phố thái nguyên,Thái Nguyên 0966874610
Quầy thuốc dũng huyền (1201185 - HL.CNTN) Tổ 4 nam thành ,phường quyết thắng , tp thái nguyên,Thái Nguyên 0919543228
Thành phố Thái Nguyên Xóm cao sơn 1 ,Phường­ sơn cẩm , tp thái nguyên,Thái Nguyên 0981399282
Nhà thuốc thùy hương (1201183 - HL.CNTN) Tổ 23 , phường thịnh đán , tp thái nguyên,Thái Nguyên 0988167555
Thành phố Thái Nguyên Số 51 , đường lê quý đôn , phường quang trung , tp thái nguyên,Thái Nguyên 0972452088
Quầy thuốc minh khang 1 (1201187 - HL.CNTN) Thái sơn 1 , quyết thắng , tp thái nguyên 0989545390
Thành phố Thái Nguyên Tổ 9 -phường phú xá- thành phố thái nguyên-Thái Nguyên 0972684116
Số 299A tổ 4 phường tân lập_ tp thái nguyên Nhà thuốc Trịnh Hoàng (1201189 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 1 , phường quang trung , tp thái nguyên , thái nguyên Nhà thuốc minh trí (1201198 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số nhà 728 , tổ 6 , phường quán triều , thành phố thái nguyên Nhà thuốc Lê Linh (1201202 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 994 , Đường Cách Mạng Tháng 8 , tổ 1 , Phường Phú Xá , TP Thái Nguyên,Thái Nguyên Nhà Thuốc Hoa Hải (1201206 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 1, đường Túc Duyên, Tổ 7, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên Nhà Thuốc Việt Hà 2 (1201207 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 8, Phường Tích Lương, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nhà thuốc Tiến Hảo (1201098 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
SN 304 - Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành Phố Thái Nguyên Nhà Thuốc Thùy Mỵ, Thái Nguyên (1201048 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 228, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên Nhà thuốc Cẩm Phong Sơn, Thái Nguyên (1201051 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Ngọc Hảo, Thái Nguyên (1201062 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Sn 19/1, Tổ 5 Phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Hiệp Thúy, Thái Nguyên (1201088 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 1145. Tổ 5, Phường Phú Xã, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên Nhà thuốc Trần Hưng. Thái Nguyên (1201092 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 8, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, T Thái Nguyên Nhà thuốc á Âu, Thái Nguyên (1201099 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 310/1 Đưuòng CMT8, Phường Cam Gía, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Xuân Thông, Thái Nguyên (1201106 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 29, P.Hương Sơn,TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Hằng Hải, Thái Nguyên (1201119 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
SN 312A Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Công Ty TNHH dược phẩm Phương bắc (1201104 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Sô 626 Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc số 14, Thái Nguyên (1201052 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Sô nhà 186 Đường Dương Tự Minh, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc số 15, Thái Nguyên (1201069 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Xóm Đức Cường, Phường Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Uy Vũ, Thái Nguyên (1201075 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số nhà 965 Đường Dương Tự Minh, Tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên Chị Yến - Thái Nguyên (1201002) Thành phố Thái Nguyên
Số 59, Tổ 5, Phường CHùa Hang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Thuận Hải, Thái Nguyên (1201066 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 7. Phường Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Thanh Hoa, Thái Nguyên (1201089 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 354 Tổ 7, Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Hiếu Chung, Thái Nguyên (1201090 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 32, Tổ 7, Phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc số Thảo Vân, Thái Nguyên (1201083 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Sô Nhà 83, Tổ 6, Phường Chùa Hàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà Thuốc Liên Phương, Thái Nguyên (1201096 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 22, Thị Trấn Chùa Hang, thái nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Thanh Hoa, Thái nguyên (1207015 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 199, Tổ 13, Phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên Nhà thuốc Phong Sáu, Thái Nguyên (1201072 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 999,Tòa nhà Building ,Tổ 2 đường Bắc Kạn,Phường Hoàng Văn Thụ,TP Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên Chị Lan, Thái Nguyên (1201003) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 13 - Phường Túc Duyên - TP Thái Nguyên Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyên Thân (1201016) Thành phố Thái Nguyên
SN 308, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành Phố Thái Nguyên Nhà Thuốc Việt Nụ, Thái Nguyên (1201050 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
477 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên , Tỉnh Thái Nguyên Công Ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Y Tế Thái Nguyên, Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
Sô 942 Đường CMT8 Tổ 1, Phường Phú Xã, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà Thuốc Trọng Đức, Thái Nguyên (1201053 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 81 Tổ 4 Gang Thép, trung thành,TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Sơn Ka, Thái Nguyên (1201054 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Kios số 3, Chợ Gia Sàng. TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Sơn Anh, Thái Nguyên (1201055 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 5, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà Thuốc Hương Mai, Thái Nguyên (1201057 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Sô 428 Tổ 6, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Tuấn Hoa, Thái Nguyên (1201060 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Sô 507 Tổ 2 Đường CMT8, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Trương Đình, Thái Nguyên (1201061 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 21, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Lan Đức, Thái Nguyên (1201056 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 197, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Ngọc Anh, Thái Nguyên (1201063 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số 441/1 Tổ 17, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên Nhà thuốc số 11, Thái Nguyên (1201079 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 13, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Mạnh Nhài, Thái Nguyên (1201087 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 5, Phường Phú Xã , TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên Nhà thuốc 27, Thái Nguyên (1201091 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Lương Hiền, Thái Nguyên (1201093 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Chợ Tây Ba Nhất, Xã Tích Lương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Ba Hạnh, Thái Nguyên (1201115 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
SN 198B Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Trung Lương (1201103 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Chợ chùa hang , phường chùa hang , thành phố thái nguyên ,tỉnh thái nguyên Nhà thuốc dung hưng (1201145 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số nhà 22 , đường phủ liễu , phường hoàng văn thụ , thành phố thái nguyên,tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc tú vân (1201146 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số nhà 449 quang trung , phường thịnh đán , thành phố thái nguyên,tỉnh thái nguyên Nhà thuốc tuấn ngân (1201147 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Số nhà 57 đường gang thép - phường trung thành - tp thái nguyên,Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc 57 (1201163 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên
Tổ 10 , xã quyết thắng , tp thái nguyên,tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc bắc mai (1201166 - HL.CNTN) Thành phố Thái Nguyên

Thành phố Sông Công

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Thúy Ngọc, Thái Nguyên (1202010 - Hl.CNTN) Sô 1014 Tổ 2A, Phường Cố Cò, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912019460
Nhà Thuốc Thu Minh, Thái Nguyên (1202025 - HL.CNTN) Số 7, Tổ 1, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên 0387932799
Nhà thuốc Giang Yến, Thái Nguyên (1202023 - HL.CNTN) TDP số 8, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, TP Thái Nguyên 0977728924
Quầy thuốc số 3, Thái Nguyên (1202022 - HL.CNTN) Tổ 3, P Phố Cò, TP Sông Công, Thái Nguyên 0397425868
Nhà thuốc Số 10, Thái Nguyên (1202021 - HL.CNTN) 386648574 Tổ 89, Tổ 9, Phường Thắng Lợi, TP.Sông Công, Thái Nguyên
Thành phố Sông Công Tổ dân phố Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên 0386685655
Nhà thuốc Hoa Cương, Sông Công, Thái Nguyên (1202020 - HL.CNTN) Số 410, Ngã tư Việt Đức, phố cò,Sông Công, Thái Nguyên 0914191253
Nhà thuốc Hương Thịnh, Thái Nguyên (1202013 - HL.CNTN) Số 288, Tổ 7, Phường Châu Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên 0982076404
Nhà thuốc Thu Thịnh, Thái Nguyên (1202011 - HL.CNTN) Tổ 3, Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, T. Thái Nguyên 0986914667
Nhà Thuốc Trung Hằng, Thái Nguyên (1202012 - HL.CNTN) Tổ 3, Phường Phố Cò, TP Sông Công, Thái Nguyên 0972024589
Quầy thuốc Liên Minh, Thái Nguyên (1202017 - HL.CNTN) Phường Ba Xuyên, TP Sông Công, Thái Nguyên 0984496630
Nhà thuốc Trịnh Văn Diện, Thái Nguyên (1202018 - HL.CNTN) Số 150 Tổ, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, T.Thái Nguyên 0938684686
Quầy thuốc Cường Tuyết, Thái Nguyên (1202016 - HL.CNTN) Tổ 05, Phường Lương Sơn, TP Sông Công, T. Thái Nguyên 0986964514
Quầy thuốc số 8, Thái Nguyên (1202014 - HL.CNTN) Số 72, Tổ 2, Phừng Tân Quang, TP Sông Công, T, Thái Nguyên 0834958288
Nhà thuốc Quyên Hạnh, Thái Nguyên (1202015 - HL.CNTN) Tổ dân phố Sau, Phường Lương Sơn, TP. Công Công, Thái Nguyên 0964090222
Nhà thuốc Lệ Yến (1202026 - HL.CNTN) Tổ dân phố cầu gáo ,phường bách quang - thành phố sông công thái nguyên 0973473331
Tổ dân phố làng mới, phường bách quang, thành phố sông công, thái nguyên Nhà thuốc đức bình (1202030 - HL.CNTN) Thành phố Sông Công
Số 50, tổ dân phố 3, Phường Mỏ Chè,Thành Phố Sông Công,Thái Nguyên Nhà thuốc Hồng Phúc (1202031 - HL.CNTN) Thành phố Sông Công
Số 708, tổ dân phố 4 A, Phường Phố Cò, Thành Phố Sông Công ,Thái Nguyên Nhà thuốc Nhung Hà (1202032 - HL.CNTN) Thành phố Sông Công
Tổ 3, Phường Phố Cò, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên Nhà Thuốc Trung Hằng, Thái Nguyên (1202012 - HL.CNTN) Thành phố Sông Công
Tổ 3, Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, T. Thái Nguyên Nhà thuốc Thu Thịnh, Thái Nguyên (1202011 - HL.CNTN) Thành phố Sông Công
Số 288, Tổ 7, Phường Châu Sơn, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Hương Thịnh, Thái Nguyên (1202013 - HL.CNTN) Thành phố Sông Công

Thị xã Phổ Yên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Thức Dung, Thái Nguyên (1209022 - HL.CNTN) Xã Tiên Phong, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên 0977418542
Quầy thuốc Số 5 - Hưng, Thái Nguyên (1209020 - HL.CNTN) Xã Tiên Phong, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên 0357555619
Quầy thuốc Phương Tình, Thái Nguyên (1209019 - HL.CNTN) Xóm thành, Xã Đông Cao, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên 0376545823
Quầy thuốc Tuấn Nhung, Thái Nguyên (1209017 - HL.CNTN) Xã Trung Thành, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên
Quầy thuốc Tuấn Phượng, Thái Nguyên (1209016 - HL.CNTN) Xóm Trại, Xã Tân Hương, Thị Xã Phổ Yên, T.Thái Nguyên 0988211318
Quầy thuốc Minh Hằng, Thái Nguyên (1209015 - HL.CNTN) Xóm Đông, Xã Tân Hương, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên 0375087566
Quầy thuốc Thúy Hằng, Thái Nguyên (1209011 - HL.CNTN) Xóm Giếng, Xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên, T.Thái Nguyên 0968195316
Nhà thuốc Thắng Hương, Thái Nguyên (1209007 - HL.CNTN) Số 41, Phường Ba Hàng, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên 0967080055
Nhà thuốc Bạch Mai, Thái Nguyên (1201044 - HL.CNTN) Tổ dân phố Đại Hồng, Bãi Bông, TT Phổ Yên, TP. Thái Nguyên 0976988619
Nhà thuốc Phương Trâm, Thái Nguyên (1209008 - HL.CNTN) Xóm Chùa, Phường Hồng Tiến, TX Phổ Yên, T.Thái Nguyên
Quầy thuốc Linh Hương, Thái Nguyên (1209009 - HL.CNTN) Xóm Hăng - Cầu Dẽo, Phường Hồng Tiến, TX Phổ Yên, T.Thái Nguyên 0392248597
Quầy thuốc thảo Lan (1209028 - HL.CNTN) Ngã 3,xã tân hương ,thị xã phổ yên,thái nguyên
Quầy thuốc văn thùy (1201130 - HL.CNTN) Tổ dân phố 2, thị trấn ba hàng,Thị xã phổ yên- thái nguyên 0393516434
Quầy thuốc vân anh (1209032 - HL.CNTN) Xóm chùa , xã nam tiến ,thị xã phổ yên , thái nguyên 0945303060
Nhà thuốc số 3 (1209029 - HL.CNTN) Tổ 2 phường ba hàng, thị xã phổ yên,thái nguyên 0985535138
Quầy thuốc mãn chiêm (1209036 - HL.CNTN) Xã Hồng tiến - thị xã phổ yên - Thái Nguyên 0979325498
Xóm Hanh, Xã Hồng Tiến, Thị Xã Phổ Yên ,Thái Nguyên Quầy Thuốc Kha Lệ (1209040 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xóm Hắng ,Xã Hồng Tiến, Thị Xã Phổ Yên ,Thái Nguyên. Quầy Thuốc Linh Chi (1201203 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Tổ Dân Phố Hoàng Thanh, Phường Đồng Tiến, Thị Xã Phổ Yên,Thái Nguyên Nhà thuốc Hồng Hà (1209041 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Số 41, Phường Ba Hàng, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Nhà thuốc Thắng Hương, Thái Nguyên (1209007 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xóm Hăng - Cầu Dẽo, Phường Hồng Tiến, TX Phổ Yên, T.Thái Nguyên Quầy thuốc Linh Hương, Thái Nguyên (1209009 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xóm Chùa, Phường Hồng Tiến, TX Phổ Yên, T.Thái Nguyên Nhà thuốc Phương Trâm, Thái Nguyên (1209008 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Tổ dân phố Đại Hồng, Bãi Bông, TT Phổ Yên, TP. Thái Nguyên Nhà thuốc Bạch Mai, Thái Nguyên (1201044 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xóm Đông, Xã Tân Hương, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Minh Hằng, Thái Nguyên (1209015 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xã Trung Thành, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Tuấn Nhung, Thái Nguyên (1209017 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xã Tiên Phong, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Số 5 - Hưng, Thái Nguyên (1209020 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Tổ dân phố 2, thị trấn ba hàng,Thị xã phổ yên- tỉnh thái nguyên Quầy thuốc văn thùy (1201130 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xóm chùa , xã nam tiến ,thị xã phổ yên , tỉnh thái nguyên Quầy thuốc vân anh (1209032 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên
Xã Hồng tiến - thị xã phổ yên - tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc mãn chiêm (1209036 - HL.CNTN) Thị xã Phổ Yên

Huyện Đại Từ

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hồng Minh, Thái Nguyên (1206001) Phố Sơn Tập 3, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên 0913523330
Quầy thuốc Anh Thư 2, Thái Nguyên (1206014 - HL.CNTN) Tổ Dân Phố Cầu Thông 1, Thị Trấn Hùng Sơn, HUyện Đại Từ, Thái Nguyên 0389163023
Quầy Thuốc Khắc Phương, Thái Nguyên (1206012 - HL.CNTN) Xóm Dưới 2, Xã văn Yên, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên 0983105184
Quầy thuốc Hường Hợi, Thái Nguyên (1206011 - HL.CNTN) Tổ Dân Phố An Long, Thị Trấn Hùng Sơn, HUyện Đại Từ, Thái Nguyên
Quầy thuốc Thương Kim, Thái Nguyên (1206008 - HL.CNTN) Phố Sơn Lập 3, Thị Trấn hùng sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên 0962488952
Quầy thuốc Thanh Nguyệt, Thái Nguyên (1206017 - HL.CNTN) Phố Mới, Thị Trấn Hùng SƠn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên 0984812466
Quầy thuốc hằng sáu (1206025 - HL.CNTN) Xóm 13 , xã hà thượng , Huyện đại từ ,thái nguyên 0377783270
Quầy thuốc mai hương (1206018 - HL.CNTN) Xã Cù vân , huyện đại từ , thái nguyên
Quầy thuốc huy lê (1206026 - HL.CNTN) Xóm 11 , xã hà thượng , huyện đại từ , thái nguyên 0326848788
Quầy thuốc mai chi (1206021 - HL.CNTN) Xóm ngò , xã an khánh , huyện đại từ , thái nguyên 0973762784
Quầy thuốc thu trang 1 (1206020 - HL.CNTN) Xóm đăn 2 , xã ký phú , huyện đại từ , thái nguyên 0973045264
Quầy thuốc cường anh (1201158 - HL.CNTN) Thị trấn hùng sơn , huyện đại từ , thái nguyên 0963818269
Quầy thuốc bích đào (1206029 - HL.CNTN) Phố dầu , xã tiên hội , huyện đại từ , thái nguyên 0982358289
Tdp chợ 2 , tt hùng sơn , đại từ , thái nguyên Quầy thuốc thanh huyền (1206031 - HL.CNTN) Huyện Đại Từ
Xóm Phú Hạ , Xã Bản Ngoại , Huyện Đại Từ , Thái Nguyên Quầy thuốc Minh Thái (1206037 - HL.CNTN) Huyện Đại Từ
Xóm trung tâm , xã minh tiến , huyện đại từ , thái nguyên Quầy thuốc Hồng Nhung 1 (1206038 - HL.CNTN) Huyện Đại Từ
Xóm Đồng Tiến , xã La bằng , Huyện Đại Từ , Thái Nguyên Quầy Thuốc Số 8 (1206039 - HL.CNTN) Huyện Đại Từ
Phố Sơn Tập 3, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Hồng Minh, Thái Nguyên (1206001) Huyện Đại Từ
Xóm ngò , xã an khánh , huyện đại từ , tỉnh thái nguyên Quầy thuốc mai chi (1206021 - HL.CNTN) Huyện Đại Từ

Huyện Phú Bình

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hoàng Hạnh, Thái Nguyên (1208003 - HL.CNTN) Xóm Trung 2, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên 0975486540
Quầy thuốc số 13 (1208004 - HL.CNTN) Xóm phố chợ Xã tân khánh ,huyện phú bình,thái nguyên 0971088156
Quầy thuốc thủy tiên (1208005 - HL.CNTN) Đường tròn,Xã điềm thụy ,huyện Phú Bình,Thái Nguyên 0985117577
Quầy thuốc số 02 (1208012 - HL.CNTN) Xóm hanh ,xã điềm thụy , huyện phú bình ,thái nguyên
Quầy thuốc lan ngọc (1208011 - HL.CNTN) Xóm tân lập , xã úc kỳ , huyện phú bình , thái nguyên 0353292110
Quầy thuốc thùy thư (1208008 - HL.CNTN) Xã úc kỳ-huyện phú bình-thái nguyên 0366365201
Quầy thuốc hoàng dương (1208007 - HL.CNTN) Kiều chính -xã xuân phương-huyện phú bình-thái nguyên
Công ty TNHH y dược Thi Vân (1208014 - HL.CNTN) Tổ 4 -thị trấn hương sơn - huyện phú bình - thái nguyên 0978013400
Đường tròn,Xã điềm thụy ,huyện Phú Bình,tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc thủy tiên (1208005 - HL.CNTN) Huyện Phú Bình
Xóm phố chợ Xã tân khánh ,huyện phú bình,tỉnh thái nguyên Quầy thuốc số 13 (1208004 - HL.CNTN) Huyện Phú Bình

Huyện Phú Lương

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Huyện Phú Lương Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên 0356265877
Nhà thuốc Số 11, Thái Nguyên (1204009 - HL.CNTN) Tiểu Khu Dương Tự MInh, Thị Trấn Đu, HUyện Phú Lương, Thái Nguyên 0976175700
Quầy thuốc Hương Mai, Thái Nguyên (1204004 - HL.CNTN) Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, TP.Thái Nguyên 0979802139
Quầy thuốc Nguyễn Thị Lý, Thái Nguyên (1204003 - HL.CNTN) Phố Giang Sơn, Thị Trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, T.Thái Nguyên 0977724468
Quầy thuốc trực nguyệt (1204016 - HL.CNTN) xã Phấn mễ , huyện phú lương ,thái nguyên 0362693666
Quầy thuốc dũng hằng (1204022 - HL.CNTN) Xóm đuổm , xã động đạt , huyện phú lương , thái nguyên 0986883513
Quầy thuốc dung hiếu (1204020 - HL.CNTN) Phố giang trung , tt giang tiên , huyện phú lương , thái nguyên 0396800624
QT cường huyền (1204019 - HL.CNTN) Xóm mỹ khánh , xã phấn mễ , huyện phú lương , thái nguyên 0376112277
Quầy thuốc sáu chiến (1204017 - HL.CNTN) xã Yên đổ , huyện phú lương ,thái nguyên 0974058492
Quầy thuốc luyện mão (1204015 - HL.CNTN) Tiểu khu cầu trắng , thị trấn đu , huyện phú lương ,thái nguyên 0977771005
Xóm liên hồng 8 , xã vô tranh ,huyện phú lương , thái nguyên Quầy thuốc Trung Thùy (1204024 - HL.CNTN) Huyện Phú Lương
Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, TP.Thái Nguyên Quầy thuốc Hương Mai, Thái Nguyên (1204004 - HL.CNTN) Huyện Phú Lương

Huyện Đồng Hỷ

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Công ty TNHH Dược Phẩm Dung Hưng (1207014 - HL.CNTN) Xóm Vải, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0332646686
Huyện Đồng Hỷ Ngòi Cheo, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0963362333
Quầy thuốc Thu Huyền, Thái Nguyên (1207007 - HL.CNTN) Xóm Gò Cao, Xã Hóa Thượng, HUyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0387977103
Quầy thuốc Tùng Hiền, Thái Nguyên (1207016 - HL.CNTN) Quang Trung, Xã nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0986984954
Xóm mới , xã nam hòa , huyện đồng hỷ , thái nguyên Quầy thuốc minh duy (1207025 - HL.CNTN) Huyện Đồng Hỷ
Xóm Gò Cao, Xã Hóa Thượng, HUyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên Quầy thuốc Thu Huyền, Thái Nguyên (1207007 - HL.CNTN) Huyện Đồng Hỷ

Huyện Định Hóa

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Ma Thị Đành, Thái Nguyên (1203002 - HL.CNTN) Bãi á 1, Thị Trấn chợ chu, HUyện Định Hóa, T.Thái Nguyên 0333356368

Huyện Võ Nhai

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc yến trang (1205004 - HL.CNTN) Thái long , thị trấn đình cả , huyện võ nhai , thái nguyên 0836678010
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng