Sơn La

Huyện Mai Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc tư nhân Hồng Hạnh (1407027 - ĐT.CNSL) TT Hát Lót - huyện Mai Sơn - Sơn La 0987730339
Quầy thuốc Hải Yến (1407026 - ĐT.CNSL) Xã Cò Nòi - huyện Mai Sơn - Sơn La 0979662317
Huyện Mai Sơn Xã Cò Nòi - huyện Mai Sơn - Sơn La 0975336990
Quầy thuốc Mai Quyên (1407024 - ĐT.CNSL) Xã Chiềng Mung - huyện Mai Sơn - Sơn La 0981968919
Quầy thuốc số 167 (1407022 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 1 - TT Hát Lót - huyện Mai Sơn - Sơn La 0866166455
Huyện Mai Sơn Tiểu khu 2 - xã Cò Nòi - huyện mai sơn Sơn La 00354206959/0976455114
Quầy thuốc tân dược số 88 (1407013 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 2 - TT Hát Lót - huyện Mai Sơn - Sơn La 0976454939
Quầy thuốc số 85 (1407010 - ĐT.CNSL) Ngã 3 Chiềng Mai - xã Chiềng Mai - huyện Mai Sơn - Sơn La 0973477837
Quầy thuốc Nguyễn Mai Hương (1407011 - ĐT.CNSL) Ngã 3 Chiềng Mai - Xã Chiềng Mai - huyện Mai Sơn - Sơn La 0961448988
Quầy thuốc số 40 Phạm Thuý Hương (1407007 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 3 - xã Cò Nòi - huyện Mai Sơn - Sơn La
Nhà thuốc Đức Tâm - Sơn La (1407001) Tiểu khu Nà Sản - Xã Chiềng Mung - Huyện Mai Sơn - Sơn La 0223845110
Quầy thuốc số 86 - Công ty TNHH DP TNHH DP Phú Tấn (1407016 - ĐT.CNSL) TK 17 - TT Hát Lót - huyện Mai Sơn - Sơn La 0976441669
Huyện Mai Sơn TK 19 - TT Hát Lót - huyện Mai Sơn - Sơn La 0975956373
Quầy thuốc Phạm Kim Anh (1407014 - ĐT.CNSL) Khu 1 - xã Mường Bằng - huyện Mai Sơn - Sơn La 0388486965
Quầy thuốc số 66 - Công ty CP DP Đức Tâm (1407015 - ĐT.CNSL) Bản Nà Hạ - xã Chiềng Mung - huyện Mai Sơn - Sơn La 0985731540
QUẦY THUỐC THU TRANG (1407035 - ĐT.CNSL) Sn 341- tk 10 -tt hát lót- h.mai sơn -t.sơn la 0982826833
NHÀ THUỐC VINH NHI (1407034 - ĐT.CNSL) Tk17 -TT HÁT LÓT- H.MAI SƠN- T.SƠN LA 0816266698
Nhà thuốc Châu Hậu (1407029 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 17 - TT Hát Lót - huyện Mai Sơn - Sơn La 0976537686
quầy thuốc hoàng thị phương thảo (1407028 - ĐT.CNSL) Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tình Sơn La 0365647146
Quầy thuốc Mai Hương (1407032 - ĐT.CNSL) TK Tiền Phong xã Hát Lót Huyện Mai Sơn Sơn La 0985668058
Huyện Mai Sơn TK Nà Sản -TT Hát Lót- huyện Mai Sơn -Sơn La 0383372567
QT SỐ 93 CÔNG TY CPDP ĐỨC TÂM (1407038 - ĐT.CNSL) TK 17 -TT Hát Lót -huyện Mai Sơn- Sơn La 0368169872
Huyện Mai Sơn Bản nông xôm- xã Hát Lót- huyện mai sơn -sơn la 0962456556
TK1 xã Cò Nòi huyện Mai Sơn Sơn La CÔNG TY CPDP PHÚ TẤN QT SỐ 120 (1407041 - ĐT.CNSL) Huyện Mai Sơn
Khu 1 - xã Mường Bằng - huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc Phạm Kim Anh (1407014 - ĐT.CNSL) Huyện Mai Sơn
Tiểu khu 3 - xã Cò Nòi - huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 40 Phạm Thuý Hương (1407007 - ĐT.CNSL) Huyện Mai Sơn
Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tình Sơn La quầy thuốc hoàng thị phương thảo (1407028 - ĐT.CNSL) Huyện Mai Sơn
Bản nông xôm- xã Hát Lót- huyện mai sơn -tỉnh sơn la QUẦY THUỐC SỐ 188 CÔNG TY CPDP ĐỨC TÂM (1407037 - ĐT.CNSL) Huyện Mai Sơn

Huyện Sốp Cộp

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 43 - Công ty CP DP An Tín (1411001 - ĐT.CNSL) Chợ TT Sốp Cộp - huyện Sốp Cộp - Sơn La 0977384314
xã Mường Và,huyện Sốp Cộp-Sơn La Quầy Thuốc 202-Công ty CPDP Phú Tấn (1411003 - ĐT.CNSL) Huyện Sốp Cộp
Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp, Sơn La QUẦY THUỐC PHONG THƠN (1411004 - ĐT.CNSL) Huyện Sốp Cộp

Huyện Sông Mã

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 11 - Công ty CP DP Phú Tấn (1409011 - ĐT.CNSL) Tổ 9 kios số 11 - Chợ TT Sông Mã - huyện Sông Mã - Sơn La 01243836636
Quầy thuốc số 26 - Công ty CP DP Phú Tấn (1409010 - ĐT.CNSL) Bản Tân Lập - xã Chiềng Khương - huyện Sông Mã - Sơn La 0966166492
Đại lý Công ty CP DP Tây Hồ - Quầy thuốc Đỗ Thị Hằng (1409001 - ĐT.CNSL) Tổ 9 - Kios số 10 - TT Sông Mã - Sông Mã - Sơn La 0945432774
Quầy thuốc số 19 - Công ty CP DP An Tín (1409009 - ĐT.CNSL) Xã Chiềng Khoong - huyện Sông Mã - Sơn La 0987693163
Quầy thuốc số 24 (1409005 - ĐT.CNSL) Bản Tân Lập - xã Chiều Khương - huyện Sông Mã - Sơn La 0968504503
Quầy thuốc số 16 (1409006 - ĐT.CNSL) Số nhà 188 tổ 11 - TT Sông Mã - huyện Sông Mã - Sơn La 0383447531
Quầy thuốc số 20 (1409007 - ĐT.CNSL) Số nhà 186 tổ 11 - TT Sông Mã - huyện Sông Mã - Sơn La
Huyện Sông Mã Tổ 6 - TT Sông Mã - huyện Sông Mã - Sơn La 0988208725
Quầy thuốc số 29 Trần Thị Loan (1409014 - ĐT.CNSL) Bản lướt xã chiềng khoong huyện sông mã sơn la 0388041096
Qt số 91 Bùi Thị Liên (1409018 - ĐT.CNSL) Bản trại giống, xã nà ngựu ,huyên sông mã ,sơn la 0944837200
QUẦY THUỐC CẦM LẺ (1409021 - ĐT.CNSL Xã Chiềng Cang-huyện Sông Mã -Sơn La 0916224485
QUẦY THUỐC LÊ VĂN THÀNH (1409019 - ĐT.CNSL) TT Sông Mã H.Sông Mã T.Sơn La 0374916917
QUẦY THUỐC SỐ 15 NGUYỄN THỊ VÂN ANH (1409017 - ĐT.CNSL) Chợ tt sông mã, thị trấn sông mã huyện sông mã sơn la 0917007726
QUẦY THUỐC SỐ 81 Nguyễn THỊ YẾN (1409016 - ĐT.CNSL) Xã Chiềng cang ,huyện sông mã,sơn la 0978974010
QUẦY THUỐC SỐ 44 -CÔNG TY TNHH DP 698 (1409022 - ĐT.CNSL) bản Tân Lập -Xã Chiềng Khương- huyện Sông Mã -Sơn La 0334431200
xã Mường Hung ,Huyện Sông Mã,Sơn La Quầy thuốc số 13-Công Ty CPDP 698 (1409023 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
xã Nà Nghịu,huyện Sông Mã,Sơn La Quầy thuốc Phương Uyên (1409024 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Sơn La Quầy Thuốc Phương Uyên (1409024 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Xã Chiềng Cang , Huyện Sông Mã, Sơn La Quầy thuốc số 50-Công ty CPDP 698 (1409025 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Tổ 6 - TT Sông Mã - huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 50 - Công ty CP DP Phú Tấn (1409008 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Bản Tân Lập - xã Chiều Khương - huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 24 (1409005 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Tổ 9 - Kios số 10 - TT Sông Mã - Sông Mã - Sơn La Đại lý Công ty CP DP Tây Hồ - Quầy thuốc Đỗ Thị Hằng (1409001 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Tổ 9 kios số 11 - Chợ TT Sông Mã - huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 11 - Công ty CP DP Phú Tấn (1409011 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Bản trại giống, xã nà ngựu ,huyên sông mã ,tỉnh sơn la Qt số 91 Bùi Thị Liên (1409018 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
Chợ tt sông mã, thị trấn sông mã huyện sông mã tỉnh sơn la QUẦY THUỐC SỐ 15 NGUYỄN THỊ VÂN ANH (1409017 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã
TT Sông Mã H.Sông Mã T.Sơn La QUẦY THUỐC LÊ VĂN THÀNH (1409019 - ĐT.CNSL) Huyện Sông Mã

Huyện Yên Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 18 (1408005 - ĐT.CNSL) Bản Chiềng Kim - xã Chiềng Sàng - huyện Yên Châu - Sơn La 0975977949
Quầy thuốc Ngô Hải Vân (1408013 - ĐT.CNSL) Yên Sơn - xã Yên Sơn - huyện Yên Châu - Sơn La 0984047899
Quầy thuốc số 41 (1408007 - ĐT.CNSL) Đêu 2 - xã Phiêng Khoái - huyện Yên Châu - Sơn La 0346021569
Quầy thuốc Hoàng Thj Thuỷ (1408006 - ĐT.CNSL) Bản Luông Ke - xã Chiềng Đông - huyện Yên Châu - Sơn La 0987631199
Quầy thuốc số 51 (1408004 - ĐT.CNSL) Bản Luông Ke - xã Chiềng Đông - huyện Yên Châu - Sơn La 0979195589
Quấy thuốc số 38 (1408008 - ĐT.CNSL) Ngã ba Tả Làng - xã Tú Nang - huyện Yên Châu - Sơn La 0334587550
Quầy thuốc Phương Bảo (1408011 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 1 - TT Yên Châu - huyện Yên Châu - Sơn La 0395798869
Huyện Yên Châu Xóm Đoàn Kết - xã Chiềng Hoặc - huyện Yên Châu - Sơn La 00963253985/0334113897
Quầy thuốc số 57 - Công ty CP DP An Tín (1408009 - ĐT.CNSL) Tiẻu khu 5 - TT Yên Châu - huyện Yên Châu - Sơn La 0385940098
QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN (1408015 - ĐT.CNSL) Chợ chiềng pằn xã chiềng pằn huyện yên châu sơn la 0985792594
QT HÀ NGỌC- CÔNG TY CPDP AN TÍN (1408016 - ĐT.CNSL) Xóm Đoàn Kết, xã Chiềng Hặc,huyện Yên Châu,Sơn La 0392663366
Tiẻu khu 5 - TT Yên Châu - huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 57 - Công ty CP DP An Tín (1408009 - ĐT.CNSL) Huyện Yên Châu
Tiểu khu 1 - TT Yên Châu - huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc Phương Bảo (1408011 - ĐT.CNSL) Huyện Yên Châu
Ngã ba Tả Làng - xã Tú Nang - huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La Quấy thuốc số 38 (1408008 - ĐT.CNSL) Huyện Yên Châu
Bản Luông Ke - xã Chiềng Đông - huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 51 (1408004 - ĐT.CNSL) Huyện Yên Châu
Xóm Đoàn Kết, xã Chiềng Hặc,huyện Yên Châu,tỉnh Sơn La QT HÀ NGỌC- CÔNG TY CPDP AN TÍN (1408016 - ĐT.CNSL) Huyện Yên Châu

Huyện Thuận Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc số 1 Hoán Hoa (1404002 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 5 - TT Thuận Châu - huyện Thuận Châu - Sơn La 0365409277
Quầy thuốc số 73 Nguyễn Thị Hồng (1404003 - ĐT.CNSL) Tk3 xã Tông Lạnh -huyện Thuận Châu -Sơn La 0987363604
QUẦY THUỐC SỐ 48 LÒ VĂN CHÍNH (1404005 - ĐT.CNSL) Xã Thôm Mòn- huyện Thuận Châu- Sơn La 0395068697
QUẦY THUỐC SỐ 15 LÃ THỊ THU (1404006 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 5,thị trấn Thuận Châu,huyện Thuận Châu Sơn La 0944853730
Tiểu khu 5 - TT Thuận Châu - huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La Nhà thuốc số 1 Hoán Hoa (1404002 - ĐT.CNSL) Huyện Thuận Châu
Tk3 xã Tông Lạnh -huyện Thuận Châu -tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 73 Nguyễn Thị Hồng (1404003 - ĐT.CNSL) Huyện Thuận Châu
Xã Thôm Mòn- huyện Thuận Châu- tỉnh Sơn La QUẦY THUỐC SỐ 48 LÒ VĂN CHÍNH (1404005 - ĐT.CNSL) Huyện Thuận Châu

Huyện Mường La

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Linh Duơng (1403005 - ĐT.CNSL) xã Mường Bú - huyện Mường Bú - Sơn La 0976455114
Quầy thuốc Huyền Trang (1403006 - ĐT.CNSL) TT ít Ong - huyện Mường La - Sơn La 0987795229
Quầy thuốc số 2 (1403002 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 2 - TT ít Ong - huyện Mường La - Sơn La 0362100021
QUẦY THUỐC SỐ 10 (1403010 - ĐT.CNSL) TK 2 TT Mường La huyện Mường La Sơn La 0973028288
NHÀ THUỐC SỐ 7 (1403009 - ĐT.CNSL) TK 2 -TT ÍT Ong- Huyện Mường La- Sơn La 0367556386
QT HÀ THƯƠNG SỐ 71 CÔNG TY CPDP PHÚ TẤN (1403008 - ĐT.CNSL) TK 4 -thị trấn Ít Ong- huyện Mường La- Sơn La 0962086038
Tiểu khu 2 - TT ít Ong - huyện Mường La - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 2 (1403002 - ĐT.CNSL) Huyện Mường La
TT ít Ong - huyện Mường La - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc Huyền Trang (1403006 - ĐT.CNSL) Huyện Mường La
xã Mường Bú - huyện Mường Bú - Tỉnh Sơn La Quầy thuốc Linh Duơng (1403005 - ĐT.CNSL) Huyện Mường La

Huyện Mộc Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 7 Lê Thị Hiền (1410003 - ĐT.CNSL) Tiểu khu 10 - TT Mộc Châu - huyện Mộc Châu - Sơn La 0945065108
QUẦY THUỐC HIỀN KIÊN (1410006 - ĐT.CNSL) Tk 4 TT Mộc Châu H.Mộc Châu T.Sơn La 009888288989/0966288989
QUẦY THUỐC SỐ 67 CHU THỊ HIỀN (1410004 - ĐT.CNSL) Tt nông trường mộc châu, huyện mộc châu sơn la 0974643668
Huyện Mộc Châu TK 40 Thị trấn Nông Trường huyện Mộc Châu Sơn La 0912936946

Thành phố Sơn La

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Công ty CP DP Phú Tấn-Sơn La (1401003) Số 105 Đường Lê Duẩn - Tổ 1 - Phường Quyết Tâm - TP Sơn La - Sơn La 0223854774
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm An Tín, Sơn La (1401002) Số 312 đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, Sơn La 00223853530/0918330636
Công ty TNHH Duợc Phẩm 698 (1401010 - ĐT.CNSL) Ngõ 398 Lê Đức Thọ - Tổ 14 Phường Quyết Thắng - TP Sơn La - Sơn La
Quầy thuốc số 1 - Công ty CP DP Đức Tâm (1401011 - ĐT.CNSL) 36 Trường Chinh - Phường Quyết Thắng - TP Sơn La - Sơn La 0912394704
Nhà Thuốc Thu Hồng (1401017 - ĐT.CNSL) SN 34 Đường Nguyễn Lương Bằng,p.quyết thắng Tp sơn la sơn la 0977128504
NHÀ THUỐC TÙNG LOAN (1401021 - ĐT.CNSL) Tổ 6 P.Chiềng Sinh TP Sơn La T.Sơn La 0389422322
NHÀ THUỐC GIA BẢO (1401020 - ĐT.CNSL) Tổ 4- P.Chiềng Sinh- TP Sơn La -T.Sơn La 0977427565
NHÀ THUỐC PHÚC TẤN (1401022 - ĐT.CNSL) SN 86 Đường 3/2- Tổ 2- Phường Quyết Thắng- TP Sơn La -Sơn La
TK 2 p.chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La NHÀ THUỐC BÌNH YÊN (1401026 - ĐT.CNSL) Thành phố Sơn La
Số 105 Đường Lê Duẩn - Tổ 1 - Phường Quyết Tâm - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La Công ty CP DP Phú Tấn-Sơn La (1401003) Thành phố Sơn La
Tổ 6 P.Chiềng Sinh TP Sơn La T.Sơn La NHÀ THUỐC TÙNG LOAN (1401021 - ĐT.CNSL) Thành phố Sơn La
SN 86 Đường 3/2- Tổ 2- Phường Quyết Thắng- TP Sơn La -Tỉnh Sơn La NHÀ THUỐC PHÚC TẤN (1401022 - ĐT.CNSL) Thành phố Sơn La

Huyện Phù Yên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Số 55-Công ty CPDP An Tín (1406005 - ĐT.CNSL) SN 127 Khối phố 3 TK 2 TT phù yên h.phù yên t.sơn la 0985107467
QUẦY THUỐC SỐ 37 (1406003 - ĐT.CNSL) SN 94 khối phố 2 TK 3 TT Phù Yên H.Phù Yên T.Sơn La 0987991458
Quầy thuốc số 28 (1406009 - ĐT.CNSL) xã Gia phù-huyện phù yên-sơn la 0975368992
Huyện Phù Yên Bản Phố xã Huy Bắc- Huyện Phù Yên -Sơn La 0963254955
Quầy thuốc Đinh Thị Vinh (1406006 - ĐT.CNSL) Khối 2 TT Phỳ Yên huyện Phù Yên Sơn La 0979455384
Quầy thuốc số 49 Công Ty CPDP An Tín Đinh Như Quỳnh (1406002 - ĐT.CNSL) Xã Gia Phù Huyện Phù Yên Sơn La 0986493588
Cổng BV Phù Yên, TT Phù Yên ,Huyện Phù Yên, Sơn La NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐK PHÙ YÊN (1406012 - ĐT.CNSL) Huyện Phù Yên
Thị trấn Phù Yên,Huyện Phù Yên,Sơn La Quầy Thuốc Số 8 (1406013 - ĐT.CNSL) Huyện Phù Yên
Xã Gia Phù Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La Quầy thuốc số 49 Công Ty CPDP An Tín Đinh Như Quỳnh (1406002 - ĐT.CNSL) Huyện Phù Yên
Khối 2 TT Phỳ Yên huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La Quầy thuốc Đinh Thị Vinh (1406006 - ĐT.CNSL) Huyện Phù Yên
xã Gia phù-huyện phù yên-tỉnh sơn la Quầy thuốc số 28 (1406009 - ĐT.CNSL) Huyện Phù Yên
SN 94 khối phố 2 TK 3 TT Phù Yên H.Phù Yên T.Sơn La QUẦY THUỐC SỐ 37 (1406003 - ĐT.CNSL) Huyện Phù Yên

Huyện Bắc Yên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 6 Nguyễn Thị Phú (1405002 - ĐT.CNSL) TK8 -TT Bắc Yên -Huyện Bắc Yên -Sơn La 0329973533
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng