Quảng Trị

Thành phố Đông Hà

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53DHA015)Nhà Thuốc Hoàng Đức 129 Lê Thế Hiếu - TP Đông Hà - Quảng Trị 02333852759
(53DHA040)Nhà thuốc Tư Nhân Hồng Ngọc 01 Phạm Hồng Thái, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị 0979208159
(53DHA039)Nhà thuốc Đồng Tâm Số 272 Quốc Lộ 9, Phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị 0812746909
(53DHA038)Nhà thuốc 54 Lô số A2, chợ Phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị 0827759357
(53DHA037)Nhà thuốc Tuấn Hà 2 12 Lý Thường Kiệt, Khu phố 2, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị 0905400100
(53DHA036)Nhà thuốc An Phúc 186 Trần Hưng Đạo, Khu phố 6- Phường 3, TP. Đông Hà, Quảng Trị 0915340777
(53DHA025)Nhà thuốc ánh Ngọc 01 Lê Hồng Phong, P5-TP. Đông Hà, Quảng Trị 0332704890
(53DHA024)Nhà thuốc Quảng Nam Số 434 Quốc Lộ 9, TP. Đông Hà, Quảng Trị 0976505659
(53DHA016)Nhà thuốc Hải Nhân Chợ Đông Hà, TP. Đông Hà, Quảng Trị 0763394559
(53DHA022)Nhà Thuốc Đức Thắng 62B Nguyễn Huệ - TP Đông Hà - Quảng Trị 0796570520
(53DHA002)Nhà Thuốc 245 Số 245 Hùng Vương, Khu Phố 1, P. Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị 0945417225
(53DHA020)Nhà Thuốc Bình An. 207 Lê Duẩn, Phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị, VN 0915330986
(53DHA001)Nhà Thuốc Thiện Thanh 456 Lê Duẩn - Khu Phố 2 - P. Đông Lương - TP Đông Hà - Quảng Trị 0935833505
(53DHA021)Nhà thuốc Như Thùy 411 Quốc Lộ 9 - Phường 3 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
(53DHA029)Nhà Thuốc Tư Nhân Tiến Thương 24 Lê Lợi - Khu Phố 2 - Phường 5 - TP Đông Hà - Quảng Trị
(53DHA011)Nhà thuốc Tư Nhân Bảo Châu 04 Lê Duẫn - Khu Phố 1 - Phường 1 - TP Đông Hà, Quảng Trị 0982053458
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Dược Phẩm Lạc Hồng 51 Quốc lộ 9 - Khu phố 1 - Phường 5 - TP Đông Hà, Quảng Trị, VN 02333853965
(53DHA027)Nhà Thuốc Tuấn Hà 118 Hàm Nghi - P5-TP Đông Hà, Quảng Trị 01686426485
Công ty TNHH Dược Phẩm Lan Tiến Khu phố 8 - Phường 1 - TP Đông Hà, Quảng Trị 02333851579
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Đức 129 Lê Thế Hiếu - Phường I - TP Đông Hà, Quảng Trị 02333852759
(53DHA017)Nhà thuốc Tý Hường Lô 80- Nhà 3 tầng 1, chợ Đông Hà, Phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị 02333854054
(53DHA010)Nhà Thuốc Ngân Hoa 27 Phan Bội Châu - TP Đông Hà, Quảng Trị
27 Phan Bội Châu - TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA010)Nhà Thuốc Ngân Hoa Thành phố Đông Hà
Lô 80- Nhà 3 tầng 1, chợ Đông Hà, Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA017)Nhà thuốc Tý Hường Thành phố Đông Hà
129 Lê Thế Hiếu - Phường I - TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Đức Thành phố Đông Hà
Khu phố 8 - Phường 1 - TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Công ty TNHH Dược Phẩm Lan Tiến Thành phố Đông Hà
118 Hàm Nghi - P5-TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA027)Nhà Thuốc Tuấn Hà Thành phố Đông Hà
51 Quốc lộ 9 - Khu phố 1 - Phường 5 - TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, VN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Dược Phẩm Lạc Hồng Thành phố Đông Hà
04 Lê Duẫn - Khu Phố 1 - Phường 1 - TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA011)Nhà thuốc Tư Nhân Bảo Châu Thành phố Đông Hà
24 Lê Lợi - Khu Phố 2 - Phường 5 - TP Đông Hà - Quảng Trị (53DHA029)Nhà Thuốc Tư Nhân Tiến Thương Thành phố Đông Hà
411 Quốc Lộ 9 - Phường 3 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị (53DHA021)Nhà thuốc Như Thùy Thành phố Đông Hà
456 Lê Duẩn - Khu Phố 2 - P. Đông Lương - TP Đông Hà - Quảng Trị (53DHA001)Nhà Thuốc Thiện Thanh Thành phố Đông Hà
207 Lê Duẩn, Phường 2, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, VN (53DHA020)Nhà Thuốc Bình An. Thành phố Đông Hà
Số 245 Hùng Vương, Khu Phố 1, P. Đông Lương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (53DHA002)Nhà Thuốc 245 Thành phố Đông Hà
62B Nguyễn Huệ - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị (53DHA022)Nhà Thuốc Đức Thắng Thành phố Đông Hà
Chợ Đông Hà, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA016)Nhà thuốc Hải Nhân Thành phố Đông Hà
Số 434 Quốc Lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA024)Nhà thuốc Quảng Nam Thành phố Đông Hà
01 Lê Hồng Phong, P5-TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA025)Nhà thuốc ánh Ngọc Thành phố Đông Hà
186 Trần Hưng Đạo, Khu phố 6- Phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA036)Nhà thuốc An Phúc Thành phố Đông Hà
12 Lý Thường Kiệt, Khu phố 2, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA037)Nhà thuốc Tuấn Hà 2 Thành phố Đông Hà
Lô số A2, chợ Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA038)Nhà thuốc 54 Thành phố Đông Hà
Số 272 Quốc Lộ 9, Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA039)Nhà thuốc Đồng Tâm Thành phố Đông Hà
01 Phạm Hồng Thái, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (53DHA040)Nhà thuốc Tư Nhân Hồng Ngọc Thành phố Đông Hà
129 Lê Thế Hiếu - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị (53DHA015)Nhà Thuốc Hoàng Đức Thành phố Đông Hà

Huyện Hướng Hóa

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53HHO006)Quầy thuốc số 7 (Lê Thị ái Phương) Chợ Khe Sanh- Khóm 3A- Thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị 0914450357
(53HHO005)Quầy thuốc Nguyễn Cúc 114 Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị 0905861186
(53HHO004)Quầy thuốc Lê Thị Hướng Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 0977624726
(53HHO014)Đại Lý Lê Thị Thanh Huệ Tân Long - Hướng Hóa - Quảng Trị
(53HHO009)Đại lý thuốc tây Nguyễn Kim Đính Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị 0905877837
(53HHO012)Đại lý thuốc tây Lê Thị Phượng Tân Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị 0947157909
(53HHO003)Quầy thuốc số 8 Chợ Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị 0972770333
(53HHO007)Đại lý bán thuốc Dương Thị Yến- Công ty Cổ phần Dược - VTYT Quảng Trị Trung tâm Thương mại Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị 0913595357
(53HHO001)Đại Lý Bán Thuốc - Công Ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị 271 Lê Duẩn - Khóm 3B - Thị Trấn Khe Sanh - H. Hương Hóa - Quảng Trị
(53HHO013)Quầy thuốc số 11 Chợ Tân Liên, H. Hướng Hóa, Quảng Trị 0384782023
Chợ Tân Liên, H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (53HHO013)Quầy thuốc số 11 Huyện Hướng Hóa
271 Lê Duẩn - Khóm 3B - Thị Trấn Khe Sanh - H. Hương Hóa - Tỉnh Quảng Trị (53HHO001)Đại Lý Bán Thuốc - Công Ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị Huyện Hướng Hóa
Trung tâm Thương mại Lao Bảo, H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (53HHO007)Đại lý bán thuốc Dương Thị Yến- Công ty Cổ phần Dược - VTYT Quảng Trị Huyện Hướng Hóa
Chợ Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (53HHO003)Quầy thuốc số 8 Huyện Hướng Hóa
Tân Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị (53HHO012)Đại lý thuốc tây Lê Thị Phượng Huyện Hướng Hóa
Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị (53HHO009)Đại lý thuốc tây Nguyễn Kim Đính Huyện Hướng Hóa
Tân Long - Hướng Hóa - Quảng Trị (53HHO014)Đại Lý Lê Thị Thanh Huệ Huyện Hướng Hóa
Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị (53HHO004)Quầy thuốc Lê Thị Hướng Huyện Hướng Hóa
114 Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (53HHO005)Quầy thuốc Nguyễn Cúc Huyện Hướng Hóa
Chợ Khe Sanh- Khóm 3A- Thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (53HHO006)Quầy thuốc số 7 (Lê Thị ái Phương) Huyện Hướng Hóa

Huyện Hải Lăng

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53HLA005)Quầy thuốc Trương Thị Hồng Hà Chợ Diên Sanh, P. Hải Thọ, H. Hải Lăng, Quảng Trị 0782676676
(53HLA007) Nhà thuốc Kim Thoa Chợ Diên Sanh, xã Hải Thọ, H. Hải Lăng, Quảng Trị 0915007416
Chợ Diên Sanh, xã Hải Thọ, H. Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (53HLA007) Nhà thuốc Kim Thoa Huyện Hải Lăng
Chợ Diên Sanh, P. Hải Thọ, H. Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (53HLA005)Quầy thuốc Trương Thị Hồng Hà Huyện Hải Lăng

Huyện Vĩnh Linh

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53VLI012)Đại lý Xuân Quân Thị trấn Hồ Xã, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị 0918500324
(53VLI019)Quầy Thuốc Số 14 - Công ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị Chợ Do - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Lihn - Quảng Trị 0915056595
(53VLI004)Nhà thuốc Minh Hải Đường Hùng Vương - Thị Trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 0905079011
(53VLI002)Nhà thuốc Quỳnh Tâm Chợ Hồ Xá 1- Thị trấn Hồ Xá - H.Vĩnh Linh, Quảng Trị
Chợ Hồ Xá 1- Thị trấn Hồ Xá - H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (53VLI002)Nhà thuốc Quỳnh Tâm Huyện Vĩnh Linh
Đường Hùng Vương - Thị Trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Tỉnh Quảng Trị (53VLI004)Nhà thuốc Minh Hải Huyện Vĩnh Linh
Chợ Do - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Lihn - Tỉnh Quảng Trị (53VLI019)Quầy Thuốc Số 14 - Công ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xã, H. Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (53VLI012)Đại lý Xuân Quân Huyện Vĩnh Linh

Huyện Đa Krông

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53DKR003)Quầy thuốc Trường Thiện Tà Rụt 3, Tà Rụt, H. ĐaKrông, Quảng Trị
(53DKR001)Đại lý bán thuốc Đoàn Thị Hồng - Công ty CP Dược Vật tư Y tế Quảng Trị Thị trấn Tà Rụt - H. ĐaKrông, Quảng Trị 0915305204
Khóm II - Thị trấn KrôngKlang - H. Đăkrông - T. Quảng Trị ( 53DKR002 ) Quầy thuốc số 1 - Công ty CP Dược - VTYT Quảng Trị Huyện Đa Krông
Thị trấn Tà Rụt - H. ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị (53DKR001)Đại lý bán thuốc Đoàn Thị Hồng - Công ty CP Dược Vật tư Y tế Quảng Trị Huyện Đa Krông
Tà Rụt 3, Tà Rụt, H. ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị (53DKR003)Quầy thuốc Trường Thiện Huyện Đa Krông
Khóm II - Thị trấn KrôngKlang - H. Đăkrông - T. Quảng Trị ( 53DKR002 ) Quầy thuốc số 1 - Công ty CP Dược - VTYT Quảng Trị Huyện Đa Krông

Huyện Cam Lộ

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53CLO002)Quầy thuốc Thanh Trà KM 8 Đường 9, xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị 0906435245
(53CLO001)Quầy Thuốc Số 25 - Công ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị Chợ Cam Lộ - Thị Trấn Cam Lộ - H. Cam Lộ - Quảng Trị 0972800994
Chợ Cam Lộ - Thị Trấn Cam Lộ - H. Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị (53CLO001)Quầy Thuốc Số 25 - Công ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị Huyện Cam Lộ
KM 8 Đường 9, xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (53CLO002)Quầy thuốc Thanh Trà Huyện Cam Lộ

Huyện Gio Linh

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53GLI001)Quầy Thuốc Số 12A - Công ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị Chợ Cửa Việt - Thị Trấn Cửa Việt - Huyện Gio Linh - Quảng Trị 0357933129
Nhà thuốc Hoàng Oanh 138 Lê Duẩn- Khu phố 4 - Thị trấn Gio Linh - H.Gio Linh, Quảng Trị 00944203009/02333703325
138 Lê Duẩn- Khu phố 4 - Thị trấn Gio Linh - H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà thuốc Hoàng Oanh Huyện Gio Linh
Chợ Cửa Việt - Thị Trấn Cửa Việt - Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị (53GLI001)Quầy Thuốc Số 12A - Công ty Cổ Phần Dược - VTYT Quảng Trị Huyện Gio Linh

Thị xã Quảng Trị

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
(53QTR001)Nhà Thuốc Đông Hải 227 Trần Hưng Đạo - Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị 02333861241
227 Trần Hưng Đạo - Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (53QTR001)Nhà Thuốc Đông Hải Thị xã Quảng Trị
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng