Hoà Bình

Huyện Tân Lạc

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Huyện Tân Lạc Phố Lồ - xã Phong Phú - huyện Tân Lạc - Hòa Bình 0392110345
Nhà thuốc Bệnh viện Tân Lạc (2310009 - VN.CNHB) Xóm Định - TT Mãn Đức - huyện Tân Lạc - Hòa Bình 0975053426
Quầy thuốc Đào Thị Loan (2304002 - VN.CNHB) Khu II -TT Mường Khến- Huyện Tân lạc- Hoà Bình 0982698078
Quầy thuốc số 5 (2304003 - VN.CNHB) Khu 3 - Thị trấn Mường Khến - Tân Lạc - Hoà Bình
Quầy thuốc số 22 (2304010 - VN.CNHB) Khu 6, thị trấn mãn đức, huyện tân lạc, hòa bình 0339325202
Khu 3 - Thị trấn Mường Khến - Tân Lạc - Hoà Bình Quầy thuốc số 5 (2304003 - VN.CNHB) Huyện Tân Lạc
Khu II -TT Mường Khến- Huyện Tân lạc- Tỉnh Hoà Bình Quầy thuốc Đào Thị Loan (2304002 - VN.CNHB) Huyện Tân Lạc
Xóm Định - TT Mãn Đức - huyện Tân Lạc - Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Bệnh viện Tân Lạc (2310009 - VN.CNHB) Huyện Tân Lạc
Phố Lồ - xã Phong Phú - huyện Tân Lạc - Tỉnh Hòa Bình Quầy thuốc Thoại Lợi (2304007 - VN.CNHB) Huyện Tân Lạc
Khu 6, thị trấn mãn đức, huyện tân lạc, tỉnh hòa bình Quầy thuốc số 22 (2304010 - VN.CNHB) Huyện Tân Lạc

Thành phố Hòa Bình

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Ngọc Lan (2301020 - VN.CNHB) Số 341 - Tổ 13 Phùng Hưng - Phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình - Hòa Bình 0915675271
Thành phố Hòa Bình Số nhà 463 tổ 15 - Đường Cù Chính Lan - Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - Hòa Bình 0385887668
Nhà thuốc Thu Thủy (2301055 - VN.CNHB) Kios B2 tổ 8 - Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Hòa Bình
Quầy thuốc số 26 (2301059 - VN.CNHB) Đường Phùng Hưng - Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Hòa Bình 0977436456
Nhà thuốc Lê Thoan (2301024 - VN.CNHB) Số 89 tổ 23 - phường Đồng Tiến - Thành phố Hòa Bình - Hòa Bình
Nhà thuốc Lan Anh (2301048 - VN.CNHB) Số nhà 50 - tổ 5 - Phường Chăm Mát - TP Hòa Bình - Hòa Bình 03498028978
Nhà thuốc Phương Anh (2301045 - VN.CNHB) Số nhà 460 - tổ 10 - Phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Hòa Bình 0919762588
Nhà thuốc Hồng Sơn (2301028 - VN.CNHB) Đường Cù Chính Lan - Phường Đồng Tiến - Thành phố Hòa Bình 01688067228
Nhà thuốc Mai Hoa (2301026 - VN.CNHB) Số nhà 390 Đường Cù Chính Lan - Phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Hòa Bình 0973757768
Nhà thuốc phương tịnh (2301084 - VN.CNHB) Sn 1073, Tổ 2, p thống nhất, tp hòa bình, hòa bình 0838124316
Nhà thuốc gia quang (2301040 - VN.CNHB) Sn 253, đường cù chính lan, p đồng tiến, tp hòa bình, hòa bình 0986769438
Nhà thuốc Ngọc Tú (2301070 - VN.CNHB) SN 575, đường Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình, Hòa Bình 0983748491
Số 528, đường Cù Chính Lan, P Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Hòa Bình Nhà thuốc Tuyết Mai (2301091 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
SN 386, tổ 15, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Hòa Bình Quầy Thuốc An Trường (2301092 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số nhà 191, tổ 8, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Hòa Bình Nhà thuốc Trường Xuân (2301093 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Phố Tân Lập 2, phường Trung Minh, TP Hòa Bình, Hòa Bình Quầy Thuốc Minh Trọng (2301094 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số nhà 390 Đường Cù Chính Lan - Phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Mai Hoa (2301026 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Đường Cù Chính Lan - Phường Đồng Tiến - Thành phố Hòa Bình Nhà thuốc Hồng Sơn (2301028 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số nhà 460 - tổ 10 - Phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Phương Anh (2301045 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số nhà 50 - tổ 5 - Phường Chăm Mát - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Lan Anh (2301048 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số 89 tổ 23 - phường Đồng Tiến - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Lê Thoan (2301024 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Đường Phùng Hưng - Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Quầy thuốc số 26 (2301059 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Kios B2 tổ 8 - Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Thu Thủy (2301055 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số 341 - Tổ 13 Phùng Hưng - Phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Ngọc Lan (2301020 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Sn 253, đường cù chính lan, p đồng tiến, tp hòa bình, tỉnh hòa bình Nhà thuốc gia quang (2301040 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Sn 1073, Tổ 2, p thống nhất, tp hòa bình, tỉnh hòa bình Nhà thuốc phương tịnh (2301084 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
SN 575, đường Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Ngọc Tú (2301070 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số 528, đường Cù Chính Lan, P Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Tuyết Mai (2301091 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
SN 386, tổ 15, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Quầy Thuốc An Trường (2301092 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Số nhà 191, tổ 8, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Trường Xuân (2301093 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình
Phố Tân Lập 2, phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Quầy Thuốc Minh Trọng (2301094 - VN.CNHB) Thành phố Hòa Bình

Huyện Cao Phong

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Trần Thị Thu (2311009 - VN.CNHB) Khu 5 thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình 0916398192
Khu 5 thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Trần Thị Thu (2311009 - VN.CNHB) Huyện Cao Phong

Huyện Mai Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Chúc Dần (2303004 - VN.CNHB) Số nhà 44 tiểu khu 2 - TT Mai Châu - huyện Mai Châu - Hòa Bình 0914909989
Số nhà 44 tiểu khu 2 - TT Mai Châu - huyện Mai Châu - Tỉnh Hòa Bình Quầy thuốc Chúc Dần (2303004 - VN.CNHB) Huyện Mai Châu

Huyện Lạc Thủy

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Thùy Linh (2309002 - VN.CNHB) Khu 3 - TT Chi Nê - huyện Lạc Thủy - Hòa Bình 0983179756
Khu 3 - TT Chi Nê - huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hòa Bình Quầy thuốc Thùy Linh (2309002 - VN.CNHB) Huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Huyện Lạc Sơn Số 48 Phố Tân Giang - TT Vụ Bản - huyện Lạc Sơn - Hòa Bình 0945270444
Nhà thuốc hà tâm (2305015 - VN.CNHB) Phố cháy, tt vụ bản, huyện lạc sơn, hòa bình 0968028658
Số 48 Phố Tân Giang - TT Vụ Bản - huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hòa Bình Quầy thuốc Trịnh Thị Hằng (2305010 - VN.CNHB) Huyện Lạc Sơn
Phố cháy, tt vụ bản, huyện lạc sơn, tỉnh hòa bình Nhà thuốc hà tâm (2305015 - VN.CNHB) Huyện Lạc Sơn

Huyện Yên Thủy

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Thủy (2310001) Khu phố Yên Phong - TT Hàng Trạm - huyện Yên Thuỷ - Hoà Bình 00988829399/02183865369

Huyện Kim Bôi

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Công ty Cổ Phần phát triển dược Hòa Bình, CN Lạc Sơn(2308010) Khu Đồng Tiến - Thị trấn Bo - huyện Kim Bôi - Hòa Bình 0356469959

Huyện Kỳ Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc minh chúc (2301085 - VN.CNHB) Xóm hữu nghị, p kỳ sơn, tp hòa bình, hòa bình 0368304036
Xóm hữu nghị, p kỳ sơn, tp hòa bình, tỉnh hòa bình Quầy thuốc minh chúc (2301085 - VN.CNHB) Huyện Kỳ Sơn

Huyện Lương Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
SN 3, Ngõ 17, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 4, Tiểu Khu 13, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình Nhà thuốc Phương Nhung (2307013 - VN.CNHB) Huyện Lương Sơn
SN 587, Tổ 1, Tiểu khu 12, Thị Trấn Lương sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình Nhà thuốc Hải Hoa (2307014 - VN.CNHB) Huyện Lương Sơn
SN 3, Ngõ 17, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 4, Tiểu Khu 13, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Phương Nhung (2307013 - VN.CNHB) Huyện Lương Sơn
SN 587, Tổ 1, Tiểu khu 12, Thị Trấn Lương sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình Nhà thuốc Hải Hoa (2307014 - VN.CNHB) Huyện Lương Sơn
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng